På tillfälligt besök i Malmö

Tack vare ett forskarutbyte tillbringar Rebecca Lewis den här våren några månader vid Malmö universitet i stället för vid universitetet i Oregon, USA. Hon uppskattar mötet med svenska kollegor och studenter, som gett henne nya insikter inom bland annat stadsplanering och bostadsförsörjning. När hon jämför USA och Sverige hittar hon skillnader men också många likheter.

– Bland det som förvånat mig mest är att arbetsmiljön på universitetet är mer social; mer inriktad på interaktion och samarbete än jag är van vid. Arbetsklimatet känns mycket mer kommunikativt än hemma och jag tycker om stämningen i huset. Bara en sådan sak som fikapauser och att äta lunch tillsammans med kollegor. Hemma arbetar vi mer fokuserat och äter ofta lunch vid skrivbordet, säger Rebecca Lewis.

På det stora hela upplever Rebecca dock att hennes arbetsvardag i Malmö är ganska lik den hemma i Oregon. Att vara med på möten eller seminarier, ansöka om forskningsmedel eller delta i diskussioner med kollegor påminner mycket om hennes akademiska liv vid universitetet i Oregon. Frågorna som diskuteras är ofta desamma.

Rebecca Lewis

I sin forskarroll ägnar hon delar av sin tid i Sverige åt att studera Sverigeförhandlingen, som inleddes som en kommitté under Näringsdepartementet 2014 och avslutades 2017. Uppdraget handlade om att möjliggöra höghastighetsjärnvägen från Stockholm till Göteborg och Malmö. Men också om att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Föra kunskap vidare
– Den här typen av samarbeten mellan staten, regionerna och städerna har vi inte i USA på samma sätt, därför är det intressant att studera. Jag har till exempel intervjuat en del kommunala trafikplanerare i Malmö, Göteborg och Stockholm, för att lära mig mer och föra kunskapen vidare när jag kommer hem, säger Rebecca. 

På universitetet i Oregon har Rebecca tre olika roller. Hon är biträdande professor vid School of Planning, Public Policy and Management men även ”co-director” vid The Institute for Policy Research and Engagement och slutligen ansvarig för ett mastersprogram om ”Community and Regional Planning”. 

På Malmö universitet är hon en del av institutionen Urbana studier och deltar bland annat i undervisning och handledning vid det nystartade mastersprogrammet inom stadsplanering, som fokuserar på både fastigheter och transporter/logistik. Där är hennes roll att bidra med ett amerikanskt perspektiv på policys och planering av markanvändning och transporter.

Flervetenskapligt och brett
– Jag tycker mycket om institutionens flervetenskapliga miljö. Det gör forskningen bredare än jag är van vid, vilket jag uppskattar. Det är inspirerande att möta forskare med olika bakgrunder. Jag tycker också om att fokuset här inte bara är nationellt utan att frågor även ses ur ett internationellt perspektiv. Det är också intressant att se att fastighetsbranschen är mycket mer akademisk här än hemma, säger Rebecca och fortsätter:

– I USA byggs och förvaltas de allra flesta fastigheter av privata fastighetsbolag och fastighetsägare. Vi har till exempel ingen motsvarighet till allmännyttan. Men vi har det vi kallar ”affordable housing”, som drivs av organisationer inom civilsamhället och är ämnade enbart för låginkomsttagare.

Möte med trafikplanerare
Det som en gång lockade Rebecca att återvända till Malmö var en ”study tour” på cykel, som hon deltog i 2019. Den handlade om hur olika städer planerat för cykeltrafik. Då besökte hon Köpenhamn, Helsingör, Helsingborg och Malmö. I Malmö mötte gruppen bland annat några av stadens trafikplanerare.

– Att möta dem gjorde mig intresserad av deras arbetssätt och fick mig att söka pengar för att återvända till Malmö, en stad som jag direkt tyckte om. Jag kommer att avsluta även den här Europavistelsen med en liknande ”study tour” på cykel, till bland annat Nederländerna. Det ser jag fram emot, säger Rebecca.

Vad tycker du om Malmö som stad att leva i?
– Jag tycker mer och mer om Malmö! Här är enkelt att ta sig fram utan bil, både inom staden och ut i till de naturområden som finns runt om i Skåne. Staden är grön och här finns bra cykelleder. Jag tycker också mycket om att staden är diversifierad och internationell. Här finns mycket god mat, av hög kvalitet. Här verkar också vara enklare att leva med barn än i USA. Jag är bland annat förvånad över hur många föräldralediga pappor jag mött. Allt är också mycket mer logiskt här än hemma – tänk att det till exempel finns tvättstugor i flerfamiljshus, där det inte kostar något att boka in sig! 

/Lotta Solding