Startsida

Centrum för Fastighetsföretagande

Vår vision är att skapa ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Vid frukostmöten med aktuella teman möts erfarenheter från näringsliv och ny kunskap från forskning. I samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola skapas en dynamisk miljö som bidrar till återföring av kunskap och kompetensutveckling genom forskningsbidrag, mentorsstipendier och stipendier till examensarbeten. Prenumerera på nyhetsbrevet för att ta del av nyheter, information om frukostmöten och andra aktiviteter.

Årets mentorstipendiat ser fram emot att bli utmanad

Årets mentorstipendiat ser fram emot att bli utmanad

Maria Hiersemann utsågs nyligen till CFFF:s mentorstipendiat 2022. Hon är chef för ekonomiska tjänster på HSB Malmö och hoppas att mentorprogrammet ska ge henne ökad självinsikt.– Jag har höga förväntningar och hoppas bli utmanad, dels i mina egna uppfattningar, dels...

läs mer
Maria Hiersemann får 2022 års mentorsstipendium

Maria Hiersemann får 2022 års mentorsstipendium

Mie Jernbeck & Maria Hiersemann På CFFF:s frukostmöte den 6 oktober tilldelades Maria Hiersemann årets mentorsstipendium. Hon är chef för Ekonomiska tjänster på HSB Malmö. Mie Jernbeck på Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiet kan sökas av...

läs mer
Nystartad forskning med tät koppling till fastighetsbranschen

Nystartad forskning med tät koppling till fastighetsbranschen

Caroline Wigren-Kristoferson har arbetat på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet sedan våren 2021. Hennes fokus ligger på forskning om innovation och entreprenörskap, med koppling till fastighets- och transportbranscherna. Här berättar hon om två...

läs mer
Gästprofessor med ett tydligt uppdrag

Gästprofessor med ett tydligt uppdrag

Till vardags är Johan Holmgren professor i transportekonomi vid Högskolan i Molde, i Norge. Men han är också gästprofessor på Institutionen för urbana studier, vid Malmö universitet. Utöver att stärka banden mellan de båda lärosätena är förhoppningen att han ska bidra...

läs mer
En amerikansk trafikplanerare som uppskattar svensk helhetssyn

En amerikansk trafikplanerare som uppskattar svensk helhetssyn

Nick Meltzer arbetar till vardags med att planera regional kollektivtrafik i Oregon Cascades West Council, i USA. Våren 2022 har han varit tjänstledig och i stället tillbringat några månader i Malmö. Här har han utforskat stadens, regionens och landets kollektivtrafik...

läs mer

CFFF på sociala medier

Om CFFF

Forskning

Nyhetsbrev

Stipendier

Aktiviteter

Kontakt