Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

Marwa Dabaieh, lektor Malmö universitet

Vägen till Malmö universitet började för lektor Marwa Dabaieh med att hon deltog i en SIDA-kurs i Sverige och efter masterstudier i Egypten sökte hon sig återigen hit för att genomföra sina doktorandstudier och kom så småningom att ta en första post-doc i arkitektur vid LTH i Lund. Därefter sökte sig Dabaieh till Malmö universitet för att ta sin andra post-doc, eftersom hennes intressen utöver arkitektur även handlade om kulturella, sociala och migrationsaspekter och i Malmö fann hon en mångdisciplinär och öppen akademisk kultur, där det dessutom bedrevs forskning och utbildning kring migration – en fråga som låg henne varmt om hjärtat.

Dabaiehs forskning handlar om ”Urban living lab for a minus carbon and plus energy refugee house” under parollen ”Target Zero” och är ett projekt som har vuxit fram gradvis. Det hela började med den arabiska våren och att det var ovanligt kallt väder under 2014 och 2015, vilket ledde till att barn och äldre personer dog av kylan i flyktingläger runt om i Mellanöstern. Det påverkade Dabaieh starkt och hon kände som arkitekt ett ansvar för och vilja att använda sig av sina kunskaper för att finna en lösning och ansökte om finansiering för ett forskningsprojekt kring detta. Det allra första resultat blev ett skydd i form av ett tält, inspirerat av beduintälten, viket inte blev uppskattat. Dabaieh insåg då, att det förutom att förse flyktingar med skydd också fanns andra aspekter som psykologiska, sociala och kulturella faktorer att ta hänsyn till.

Dabaieh ansökte om nya forskningsmedel för utformning av ett kretslopp för en temporär bostad för flyktingar. Hon ville finna en lösning som var anpassningsbar till olika klimat och som dessutom snabbt och kostnadseffektivt kunde ge skydd till människor som tvingats fly från sina hem till säkrare platser efter att ha drabbats av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan. Förutom behov av skydd är energiförsörjningen till flyktingläger också ett problem och Dabaiehs projekt har därför sex ”Zero targets” det vill säga att huset ska generera noll utsläpp, kräva noll energi, leda till noll avfall och noll kostnader, ha noll luftföroreningar inomhus och slutligen ha noll påverkan på miljön. Tanken är att under skyddets livscykel uppnå nollmålet i alla etapper från material, byggnadskonstruktion, drift och underhåll och fram till att dess livstid är slut eller att behovet inte längre finns. Under konstruktionen av huset används endast naturliga material såsom strå, vass, lera och trä och i huset används tekniker för nollenergi för naturlig värme, kyla och ventilation.

Studien är ett ”living lab” projekt, där sju flyktingar på 11 dagar har byggt en temporär bostad på 37 m² på plats i Lund (se bild till vänster). I flyktinghemmet har Dabaieh tagit tillvara lösningar från förr och tillämpat dem på nya sätt som till exempel en jordkällare under huset som fungerar som kylskåp, där livsmedel sänks ned i. Målgruppen för projektet omfattar inte bara flyktingar, utan också fattiga människor i behov av skydd runt om i världen och visar hur man kan förse människor med ett miljövänligt flyktinghem samtidigt som man respekterar flyktingarnas olika sociala normer, religiösa övertygelser och kulturella traditioner.

På vägen har en del utmaningar uppstått, som att kostnaderna för projektet har ökat och svårigheter med säkerställandet av finansieringen. Andra utmaningar har handlat om tillgång till mark och alla tillstånd som har behövts, men också det kalla skånska vinterklimatet visade sig vara en utmaning för de flyktingar som deltog i uppbyggnaden av flyktinghemmet. Samtidigt står det klart att flyktingar har behov av skydd där de kan återuppbygga sina förhoppningar och ambitioner, men som även tar hänsyn till deras identiteter och kultur. Dabaieh menar vi borde söka system för design och konstruktion som fungerar i harmoni med miljön och samtidigt underlättar för de drabbade flyktingarnas engagemang i byggandet av egna hem i värdländerna.

I framtiden hoppas Dabaieh att kunna engagera fler intressenter i projektet såsom byggbolag och andra organisationer för migration och flyktingar. Vidare vill Dabaieh gärna forska mer kring de här frågorna tillsammans med forskare från olika discipliner för att få andra perspektiv och uppnå en högre nivå av förståelse och tillämpning av resultatet.

Vill du veta mer? Kontakta Marwa Dabaieh: marwa.dabaieh@mau.se .

/2018-03-20 Ann-Charlotte Lyvall