Rätt kvinna på rätt plats

CFFF:s ordförande heter Lotta Strömgren Jönson. Med egen erfarenhet och god inblick i både akademin och fastighetsbranschen är hon som klippt och skuren för uppdraget. En av hennes hjärtefrågor är att få ihop de båda världarna, bland annat genom att skapa större förståelse för aktörernas olika roller och drivkrafter.

– När jag fick frågan om att ingå i CFFF:s styrelse för drygt tio år sedan blev jag direkt intresserad. Dels för att jag gillar gränsöverskridande verksamheter och dels för att jag både gillar och känner föreningens två världar, säger Lotta Strömgren Jönsson.

Lotta Strömgren Jönsson, ordförande CFFF

Lotta är utbildad ingenjör från Chalmers och har forskarerfarenhet från samma lärosäte. Hon har också haft flera olika yrkesroller och positioner inom bygg- och fastighetssektorn i både Göteborg och Skåne. Hon vet vad hon pratar om och är genuint intresserad av både branschen och forskningen. Det gör att hon kan vara ödmjuk inför såväl utmaningar som möjligheter för de båda aktörerna. Och samtidigt förstå att de har olika syften och ser världen genom olika glasögon.

– Min och CFFF:s uppgift är tudelad: Dels ska vi att bidra till att göra akademin och forskningen mer begriplig och åtkomlig. Och dels ska vi få näringslivet och andra aktörer intresserade för och engagerade i den forskning som bedrivs. Det kan vi göra genom att öka deras kunskap om aktuell forskning och även få dem att förstå hur viktigt samspelet mellan akademi och näringsliv är för att forskningen ska bli relevant och värdeskapande, säger Lotta Strömgren Jönsson och tillägger:

– Tyvärr skulle jag säga är fastighetsbranschen över lag är dålig på att intressera sig för forskning. Det är väldigt få företag som har en strategi för hur de ska hantera och förhålla sig till forskning.

Varför är det så tror du?
– Kanske för att fastighetsbranschen är tvärvetenskaplig. Vi arbetar brett och vår bransch kan vara svår att greppa. Vi rymmer allt från kundservice, miljö till stadsplanering och fastighetsförvaltning. Kanske är det också för att forskningen inom fältet ofta visar upp mer samhällsnytta än konkret företagsnytta? Jag tror det gäller att se till att forskningen berör mera, så att fler kan se den som angelägen och också börja se den som en tillgång.

Vad kan CFFF göra för att möta detta?
– Vi kan öka intresset och förståelsen för forskning. Vi kan mejsla fram och initiera forskning som kan ge oss nytta och göra oss bättre. Vi kan också se till att våra frukostmöten fortsätter vara relevanta. Via små steg kan vi öppna upp forskningen och få fler att intressera sig för vad händer inom akademin.

2020 fyller CFFF 20 år. Hur har föreningen utvecklats på dessa år?
– Jag tycker att vi har blivit bättre på att kombinera och formulera olika ämnesområden och även bättre på att skapa möten mellan näringsliv och forskning. Vi har fått till en bra och jämn tillströmning på våra frukostmöten och vi har också blivit mer kända. På senare år har vi dessutom blivit duktigare på att stödja forskningsansökningar med bidrag och input. Det känns som att vi har andra typer av diskussioner i dag än för tio år sedan. 

Vilka är utmaningarna framåt?
– Vi måste fortsätta att arbeta för att få fler företag att vara med och göra forskning angelägen. Det behöver inte handla om att donera pengar, utan snarare om att avsätta tid och engagemang i form av möten, inläsning och att agera bollplank.

Vart står CFFF om fem år?
– Då hoppas jag att vi har utökat antalet medlemsföretag och att fler är aktiva i vår verksamhet. Då menar jag inte bara i våra frukostmöten, utan att fler engagerar sig i forskningsfrågor. Här behöver vi arbeta vidare för att hitta forum för att bättre fånga upp dessa frågor. Jag hoppas också på fler forskningsansökningar och fler forskningsprojekt som kan ge lite tillbaka till branschen, så att fler ska intressera sig för och se nyttan av vårt arbete.

Fakta/Lotta Strömgren Jönsson
Lotta har en ingenjörsexamen från Chalmers (Väg och vatten), dit hon efter några års arbete i fastighetsbranschen återvände för att forska. 1994 tog hon en licentiatexamen och skrev en uppsats om investeringsbedömning och risk vid fastighetsinvesteringar. 2006 flyttade hon och familjen tillbaka till Skåne. Här har hon bland annat arbetat med fastighetsförvaltning, som organisationskonsult, regionchef på NCC PD och nu som egen företagare i bolaget YCAP. Lotta beskriver sig själv som orädd och nyfiken. Omställningar och att byta perspektiv är sådant hon tycker om, vilket kan förklara att hon genom karriären växlat mellan olika roller och världar. Sedan 2015 är hon CFFF:s ordförande.

/Lotta Solding