Real Estate Øresund Award 2010

Vinnnarna: Catella, Jarl Olsson, PricewaterhouseCoopers, Philip Selander, HSB Malmö, Michael Carlsson, Relier Real Estate Advisor, Magnus Silfver.

Real Estate Award Øresund Award

Den 2 februari vid Öresundsinstiutets konferens Real Estate Öresund korades vinnare i 2010 års Real Estate Øresund Award:

Skånes bästa företag inom lokaluthyrning: Relier Real Estate Advisor med motiveringen “För att på kort tid från en fast position ha skapat något mera, en väl erkänd sammanbunden organisation.”

Skånes bästa företag inom förvaltning: HSB Malmö med motiveringen “För en förnyelse och ett nytänkande som skapat ny innebörd åt uttrycket gammal är äldst.”

Skånes bästa företag inom värdering: PricewaterhouseCoopers med motiveringen “För att med närvaro och precision, ett företag känt för annat, ha gjort fastighetsvärdering till egen nisch.”

Skånes bästa företag inom transaktionsrådgivning: Catella med motiveringen “Med ett unisont toppbetyg från en bredd av Skånes fastighetsägare – och en förmåga att bibehålla sin position.”

Vinnare av Real Estate Øresund Award 2009:

  • Lokaluthyrning; Nordströms
  • Förvaltning: Riksbyggen
  • Värdering: Malmöbryggan
  • Mäkleri: Catella