Sammanfattning 2013-02-14: En etablerares vardag – möten med fastighetsägare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sven-Olof Pettersson, etableringsansvarig Reitan Convenience

Föredragshållare Sven-Olof Pettersson, etableringsansvarig vid Reitan Convenience, inledde med att presentera sitt koncept för etablering av Pressbyrån och 7-Eleven butiker. Sven-Olof berättade hur de resonerar om till exempel vilken sida om gatan, som butiken bör etableras på, och varför det alltid ska vara på en hörna. Reitan Conveniences affärsmodell innebär att det alltid är företaget som hyr lokalen, men att det sedan är deras franchisetagare som är hyresgäster i andra hand. Det måste därför vara möjligt med andrahandsuthyrning vid kontraktsskrivning. Franchisetagarna har kontrakt som löper på tre år och det är därför önskvärt att hyreskontrakten kan anpassas efter det och löpa på sex år i taget.

Vid frukostmötet delades stipendier ut för utmärkta examensarbeten under 2012. Sanna Fransson, LTH, tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus” och Fanny Murén och Johanna Labraaten, Mah, tilldelades stipendium för examensarbetet ”Återkoppling till kunden –steget många företag glömmer”. Båda examensarbetena kan hämta på CFFF:s hemsida.

Nästa frukostmöte äger rum den 11 april på Ideon Gateway i Lund.