Sammanfattning årsmötet 2012-05-03

Det var god uppslutning vid årsmötet den 3 maj. I samband med mötet valdes tre nya styrelseledamöter: Lotta Strömgren Jönsson, projektdirektör vid NCC Property Development, Joa Falke, affärsutvecklare Malmö högskola och Stig Westerdahl, lektor och enhetschef vid Malmö högskola. Tack till avgående styrelseledamöter för en god insats: Gunilla Flygare, marknadschef LKF, Ingrid Dackert, tillförordnad dekan Malmö högskola och Per-Olof Hallin, professor Malmö högskola.

Vid årsmötet delade Centrum för fastighetsföretagande ut stipendier på 10 000 kr för utmärkta examensarbeten:

Filip Elland , LTH: “Incitament för ett mer aktivt arbete med Miljöcertifieringar av byggnader”
Tim Svalling & Erik Veide, Malmö högskola: ”Introduktion och rekrytering i fastighetsbranschen – En kartläggning av fyra fastighetsföretag”

Stipendim till minne av Malmö fastighetsförvaltare gick till
Ellen Herrlund & Helena Lago: ”Driftentreprenader på tapeten”.

Årets mentorsstipendium gick till Annica Samevik, Fastighetsförvaltare, Regionservice.

I anslutning till årsmötet fick deltagarna att få ta del av ännu ett spännande nytt projekt i Malmö: Malmö Kongress Konsert och Hotell, KKH.Projektdirektör Staffan Andersson, Skanska, berättade om den kombinerade anläggningen för möten, kongresser, konserter och hotell och utformandet av det kringliggande stadsrummet.

År 2010 vann förslaget av Skanska och det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen den internationella tävlingen om utformandet av den nya anläggningen anordnad av Malmö stad. Uppdraget är speciellt då byggnaderna endast har “framsidor”, eftersom det är ett stort flöde av trafik, och människor till fots och cykel. Lösningen är tre byggnader där man samutnyttjar vissa funktioner byggnaderna emellan.

Malmö Kongress Konsert och Hotell kommer att bli cirka 85 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. I söderläge, mot kanalen, blir det en restaurang och uteservering. På 25:e våningen bygger vi en skybar med utsikt över havet och hela staden.

De tre byggnaderna binds samman för att bilda en helhet. Samtidigt kommer anläggningen att upplevas som öppen, exempelvis genom att vi på gatuplan använder samma ytbeläggning både inom- och utomhus.

Vårt uppdrag består inte bara av att utveckla och bygga konserthus, kongress och hotell. Totalt ska vi bygga cirka 90 000 kvadratmeter på Universitetsholmen. Området blir en helt ny stadsdel som binder samman Malmö city med Västra Hamnen.

– Några av de viktigaste tankarna i vårt förslag var att skapa en samlingspunkt för Malmös alla invånare, en plats med liv och rörelse under dygnets 24 timmar. Hållbarhet var en annan viktig aspekt berättar Henrik Fajerson, projektutvecklare på Skanska.

Målet är att Malmö Kongress Konsert och Hotell ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED med sikte på den högsta nivån Platina. Vi börjar bygga 2012 och räknar med att vara klara 2015.