Nya skatteregler och paketering av fastigheter

Sammanfattning

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen denna regniga höstmorgon på Malmö Högskola. Frukostmötet inleds med en kort information om Centrum för Fastighetsföretagande och en presentation av medlemmarna i styrelsen.

CFFF:s mentorsstipendium har delats ut i 11 år. Mie Jernbeck från Mentor International välkomnar årets mentorstipendiat, som är Karolina Lindkvist, lokalvårdschef på LKF. Mentorskapet består av två delar, dels som ledarutveckling och dels för att utveckla verksamheten.

Advokat Krister Hjelmstedt från MAQS advokatbyrå startar upp dagens ämne med att berätta om konsekvenser av föreslagna förändringar inom fastighets- och skatteområdet; paketeringsutredningen och SOU2017:27 samt nya regler inom företagssektorn. Sammantaget kan sägas att det kommer att innebära begränsad avdragsrätt för räntor samt beskattning av reavinster vid försäljning av bolag innehållande fastigheter. Konsekvenserna av begränsningen av avdragsrätten slår väldigt olika för olika aktörer. Högt belånade fastigheter med låg direktavkastning drabbas hårdast då ränteavdragen begränsas till del av driftnettot. Reavinst vid försäljning av bolag som i huvudsak äger fastigheter föreslås inte längre vara befriat från beskattning. Det som tidigare beskrivits som en ”latent” skatteskuld som utlöses bara om fastigheten säljs ut ur bolaget skulle alltså omvandlas till en direkt beskattning. Detta skulle få en del märkliga effekter exempelvis då en part sälj sin del i ett samägande, då skulle samtliga parter drabbas av skatteeffekter, alltså även de som äger kvar. Samtidigt med förslagen ovan föreslås sänkt stämpelskatt och att avskrivningsunderlagen ökas.

Krister visar med ett par beräkningsexempel på de viktigaste konsekvenserna i förslagen. Förändringarna finns dock inte med i regeringens höstbudget och kan som tidigast träda i kraft i höstbudgeten 2018. Samtidigt stundar ett val under 2018 varför osäkerheten är stor kring huruvida just dessa förslag kommer att träda i kraft, eller inte.

Mattis Falkentoft från NAI Svefa bekräftar Kristers uppfattning att förslaget troligtvis inte går igenom i nuvarande form. Så länge osäkerhet råder hos marknadens aktörer så påverkas marknaden på olika sätt ändå av förslaget. Det har varit ett högt tryck på marknaden under första kvartalet i år och nu under hösten har marknaden tagit rejäl fart igen. Stor efterfrågan dämpar ”inprisningen” av framtida konsekvenser. Vid attraktiva objekt verkar prispåverkan bli lägre än vid mindre attraktiva objekt. Samtidigt kan man ana att aktörer ”skyndar sig” att genomföra affärer innan eventuella förändringar träder i kraft.

Nästa frukostmöte är den 16 november på temat ”Forskningsprojekt”, då också stipendium för bästa examensuppsats på kandidat och mastersnivå vid Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola kommer att delas ut.

Tack för idag!