Sammanfattning från frukostmöte 12 sept i samarbete med ISU, Fastighetsägarna Sofielund och SIRen

Höstens första frukostmöte med temat social hållbarhet och bostadsrenovering var i samverkan med ISU (Institutet för hållbar Stadsutveckling), Fastighetsägare Sofielund och SIRen (Sustainable Integrated Renovation). CFFF:s utvecklingsledare Karin Staffansson-Pauli inleder morgonen med att presentera alla oss samarbetspartners.

mentorsstipendiat-2016Därefter tog Mie Jernbeck över delade ut CFFF:s mentorsstipendium för tionde året i rad. Årets mentorsstipendiat är Charlotte Norell från Croissette Real Estate Partner.

Dessutom avtackades Stig Westerdahl efter 4 år i styrelsen och Clas Ohlsson avtackades som efter 15 år som revisor i CFFF, nu lämnat sitt uppdrag.

Kristina Mjörnell från SIRen berättade att 1,5 miljoner lägenheter kommer att behöva renoveras för att nå energimålet för år 2050. Omfattade renoveringar medför höga kostnader och hyreshöjningar. Det är särskilt miljonprograms-bostäderna som behöver utrustas för framtiden. SIRen är en unik forskningsmiljö sprungen ur dagens situation med bostadsbrist, renoveringsbehov, sociala behov och miljöbehov. Flera företag från spridda branscher, men som alla har beröringspunkter med SIRens forskningsområden, är involverade i forskningsplattformen. Det ger en stor kraft åt forskningsmiljön. Ett intresseväckande resultat är att renovera ”lagom” är hållbart ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Gunnar Blomé är projektledare på Helsingborgshem och forskare på Malmö Högskola. En tydlig erfarenhet är att aktörerna behöver ha ett gediget helhetsperspektiv och inte bara koncentrera sig på en stadsdel eller ett kvarter. Det behövs en ännu tätare samverkan i hela kommunen och mellan alla aktörer på en bredare strategisk nivå. Särskild strategisk diskussion bör föras inom områdena: attraktiva stadsdelar för många olika boenden, större variation, dialog och medskapande, ökad rörlighet och aktiva fastighetsägare. Omvärldstrender att förhålla sig till är: ökad urbanisering, globalisering och polarisering, individualisering, från kärnfamilj till stjärnfamilj, fler äldre, fortsatt digitalisering, klimatutmaning, det är med andra ord många trender som samverkar samtidigt.

Morgonens tema fortsatte, efter en rask promenad till Kommendanthuset, med diskussioner på temat ”Social hållbarhet och bostadsrenoveringar”.

CFFF:s nästa frukostmöte är den 24 november, då vi ska få möta framtidens företag som kommer ha betydelse för fastighetsbranschen. Väl mött!