Sammanfattning från frukostmöte 2014-09-10 “Buller – (o)ljud utomhus och inomhus

Frukostmötet den 10 september handlade om buller.

Hösten inleddes med buller och bång på CFFF:s frukostmöte härom veckan. Temat för morgonen var ”Buller – (o)ljud utomhus och inomhus. Föredragshållare var professor Anne Landin och akustiker Martin Tunbjörk.

Anne Landin inledde med några ord från ett EU-projekt om ljudmiljö, där just buller ses som ett tilltagande problem i denna blomstrande region. Ambitionen att blanda olika sorters bebyggelse ställer krav på hur vi hanterar vår ljudmiljö. Man brukar tala om fyra olika sorters ljud; högfrekventa-, lågfrekventa-, industri- och trafikbuller. Det vanligaste bullret är trafikbuller, vilket också troligtvis är ett oljud som kan komma att bli obsolet i takt med att våra motorfordon blir allt tystare. Till stor del handlar det om hur vi uppfattar olika sorters ljud och mindre om decibeltal. Vissa ljud anser vi vara direkt lugnande såsom exempelvis skog och vatten. Anne Landin avslutade med att konstatera att bullerförorening kostar miljarder om året. Exakt hur mycket än dock oklart.

Akustiker Martin Tunbjörk inledde med att berätta att ljud är tryckförändringar i luften och en individuell och subjektiv upplevelse. Vid byggnationer är alla delar viktiga för ljudmiljön och ljudets fortplantning. Den svåraste nöten vid byggnationer är oftast fläktsystemen som oftast får en väldigt begränsad yta i mycket små utrymmen.

Frukostmötet avslutades med frågor om öppna kontorslandskap och att dagens lagstiftningen gör förtätning av städer svår. En något bredare tolkning av lagrummet skulle öppna för mer kreativitet.

Nästa frukostmöte i Lund kommer att handla om att “Bygga för forskning i världsklass” och föredragshållare är Ulrika Hallengren, VD för MaxLab4 och Ulrika Lindmark, VD för Science Village Scandinavia. Notera redan nu datumet, den 22 oktober, i kalendern. Väl mött!