Sammanfattning från frukostmöte 15 februari 2017 “Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?”

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli välkomnar oss och inleder med att presentera CFFFs styrelse och ett glatt ”God morgon” från alla styrelseledamöter.

Stefan Olander, docent från LTH, ger en övergripande bild av de förändringar som sker inom området miljöcertifieringar i fastighetsbranschen. Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett miljöcertifikat visar en byggnads miljöprestanda och det finns flera system för certifieringar som används i Sverige. Stefan går därefter översiktligt igenom idag mest använda miljöcertifieringarna i Sverige.

Varför ska byggnader då miljöcertifieras? Internationellt finns det en hyrespremie att hämta hem, men det syns ännu inte på vår svenska marknad. Den vanligaste drivkraften att miljöcertifiera en byggnad är reducerad risk vid eventuella lagändringar, förändringar, renoveringar och lägre driftkostnader.

De utmaningar som finns med miljöcertifieringar handlar främst om uppföljning av de miljökrav som ställs i kontrakten. Det finns en pågående diskussion om att det finns för många certifieringar och att det kan vara taktiska beslut vilken certifiering som väljs. Stefan Olander avslutar med att det är viktigt att certifieringssystemen ständigt utvecklas.

Catarina Warfvinge från Sweden Green Building Council (SGBC), som är en branschorganisation för hållbart samhällsbyggande. SGBC:s uppdrag är att erbjuda verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. De flesta fastighetsägare är beredda att betala för en certifiering särskilt vid nybyggnation. Det framkommer ofta från fastighetsägare att en certifiering är en kvalitetssäkring av byggprocessen och att det kan leda till lägre produktionskostnad.

En certifiering innebär oberoende kontroll och verifiering av sakinnehåll från byggherre till arkitekt, byggnadskonstruktör och VVS-projektör och sedan till förvaltningen av byggnaden. I flera fall har den oberoende kontrollen hjälpt till att hitta fallgropar, kontrollera beräkningar och andra eventualiteter. Det finns en kontinuerlig utvärdering av certifieringskriterierna som görs tillsammans med branschen.

Mötet avslutas med frågor till Catarina Warfvinge från engagerade deltagare. Välkommen till CFFF:s nästa frukostmöte den 22 mars 2017!

Lotta Strömgren- Jönsson, ordförande CFFF
Karin Staffansson Pauli, utvecklingsledare CFFF