2017-03-21: Fastighetsmarknaden och infrastruktur

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder den soliga morgonen med att hälsa välkomna och kort berätta om Centrum för Fastighetsföretagande och dess styrelse. Idag har CFFF ca 40 medlemsföretag och målet är att öka antalet medlemmar under kommande år. CFFF delar varje år ut stipendium för bästa master och kandidatuppsats vid Malmö Högskola och Lunds universitet samt ett mentorsstipendium. Sista ansökan för mentorsstipendiet är den 15 maj 2017 och mer information finns här.

Morgonen fick stuvas om på grund av sjukdom, vilket innebar att vi fick lära oss om trender på fastighetsmarknaden från Claes Lennartsson och Jarl Olsson från Catella samt Tom Rasmussen från Heimstaden.

  • Ränteutvecklingen är ett viktigt samtalsämne i branschen, men man tror inte att det kommer att hända så mycket på den fronten. Priserna är förhållandevis stabila. Köparna tycker av naturliga skäl att det är dyrt, men ser också en positiv utveckling i samband med att priserna stiger. Tom från Heimstaden berättar att Köpenhamn är attraktivt och att den svenska marknaden är dyr. Många fastighetsutvecklare sneglar på Danmark och Köpenhamnsområdet.
  • Marknaden kan delas in i olika segment. Mest attraktivt just nu är hyresfastigheter och som nummer två kommer samhällsfastigheter. Nummer tre är kontorsfastigheter i stationsnära lägen.
  • Intresset från utlandet har ökat, men fortfarande är det ganska svalt utanför Stockholm. De stora ”spelarna” är inte lika säkra på Malmö, men Sverige som helhet är intressant. Jämför man de stora städerna i Skandinavien så har Köpenhamn fördelar infrastrukturmässigt.
  • Mark är en viktig råvara och där har priserna ökat de senaste åren. Byggrättspriserna har gått upp kraftigt på mindre än 3 år. Priset för att uppföra byggnader stigit. Frågan man kan ställa sig är om byggmaterialet har gått upp lika mycket?
  • Det är en kommande skatteutredning som troligtvis kommer att påverka transaktioner inom branschen. Branschen har vaknat för sent och det är ingen som vet hur det kommer att landa. Den 31 mars 2017 ska utredningen offentliggöras.

Efter en kort trendspaning tar Désirée Nilsson och Magnus Andersson från Saarel, (Spatial Analyis of Accesability, Real Estate and Labour Markets) vid Malmö Högskola över scenen och fångar upp några av de trender och inspel som panelen kom med in i presentation av infrastrukturens roll i ekonomin och på fastighetsmarknaden.

Forskningslitteraturen säger att infrastrukturen har många funktioner; förbättring av regional och lokal ekonomisk funktion, underlätta integration och interaktion, utveckling av näringsliv, arbetsmarknad och hushåll samt stärka kunskapsutbyten.

Studier visar att fastigheters värde påverkas av närhet till järnvägsstationer. Dock spelar det en roll vilken typ av infrastruktur. Pendeltåg ökar värdet mest. Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället är ungefär densamma oavsett storstad eller mindre städer och orter.

Flera studier är gjorda över kollektivtrafikens utveckling och den stora ökningen av kollektivtrafik skedde ca år 1999. Under 1990-talet sker en strukturell kris, som innebär att fler och fler skåningar tvingas börja pendla. En spatial analys visar vilka områden i Skåne som särskilt har gynnats av den strukturella förändringen i slutet på 90-talet samt utbyggnaden av spårnätet och tågstationer. Det är en ökning med 62% av stationsnära lägen sedan 90-talet.

Har betalningsviljan för fastigheter ökat i samband med att Skåne har fått bättre pendlingsmöjlighet? Nej, säger studierna. Vi är inte villiga att pendla mer än 40 minuter. Slutsatserna är dock att det finns tydligt signifikant påverkan på fastighetspriser i Skåne av närhet till tågstation. Närhet till pendeltåg har större betydelse för de lägre prissegmenten. Närhet till station i ekonomiska centra (urbana områden) är ytterligare positivt för prisutvecklingen. Närheten till Malmö och Lund fortfarande viktig.

Karin Staffansson Pauli avslutar denna soliga morgon med att återigen påminna om mentorsstipendiet samt att önska välkommen till CFFF:s årsmöte den 17 maj!