Sammanfattning från frukostmöte 25 november 2015

Frukostmötet den 25 november 2015 hade temat “Uppsägning av hyres- och arrendeavtal”

Peter Palm inleder sitt och höstens sista frukostmöte som utvecklingsledare för Centrum för Fastighetsföretagande med att välkomna morgonens föredragshållare Viviénne Dahlstrand och Johanna Stenmann från Trägårdh Advokatbyrå. Viviénne och Johanna inleder med att presentera sig och sina juridiska specialområden, www.tragardh.se

Fördjupningen för dagen handlar om uppsägningar från hyresvärdens/jordägarens perspektiv, där det är hyreslagen som styr. Bestämmelserna i hyreslagen är tvingande och går inte att avtala bort. I hyreslagen finns endast begreppet lägenhet oavsett om det är en bostadslägenhet eller en lägenhetslokal.

Besittningsskyddet är starkt för bostadshyresgäster och uppsägningstiden beror på hyresförhållandets längd. Det vanligaste skälet till uppsägning är att hyresgästen beter sig på ett sätt som gör att hyresavtalet förverkas och därför kan åläggas flytta. Ett konkret tips är att uppsägningen alltid ska vara skriftlig. Om det är flera parter på kontraktet, så ska uppsägning ske till varje part.

Nästa område handlar om uppsägning av arrenden. Arrende är en upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning. Det finns två parter vid arrendeavtal – jordägare och arrendator. Gränsdragningen mellan arrende och hyresavtal är inte alltid tydlig. Det finns fyra olika typer av arrende; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Dessa har olika innebörder och ger olika förutsättningar vid avtal.

Nästa punkt på programmet är stipendieutdelning för bästa examensarbete på Malmö Högskola till Linda Jonsson,”Effekten av presumtionshyror, en studie av Malmös bostadsmarknad“, och Lunds Tekniska Högskola till Niclas Bladh och Hampus Enulf, “Omstrukturering av konkurrensutsatta handelsplatser“.

Avslutningsvis avtackas Peter Palm som utvecklingsledare för CFFF och gratuleras som nybliven teknologie doktor med avhandlingen “Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry” vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Väl mött den 10 februari 2016!

Centrum för Fastighetsföretagande