Framtidens boende

 Sammanfattning 
Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen och ger en introduktion till Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF.

CFFFs delar varje år ut stipendium för bästa uppsats vid MaH och LTH. Ordförande Lotta Strömgren-Johnsson delar ut stipendium och diplom för bästa uppsats på MaH till Elof Albrektsson och Per Helsingen. Uppsatsen ”Informationshantering i fastighetsbranschen – incitament och hinder för en mer digitaliserad förvaltning” finns att läsa i sin helhet genom att klicka på titeln. Bästa uppsats på LTH erhåller Andrea Josefsson och Amanda Utter för sin uppsats ”Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar – Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv” och även den finns att läsa genom att klicka på titeln.

Ikano BoLabbs Lotta Sjödin är strategisk utvecklingsledare med särskilt fokus på att bygga, utveckla, äga och förvalta bostäder. Ikano bygger, äger och förvaltar både bostadsrätter och hyresrätter, lägenheter och radhus. Ikanos uppdrag är att förenkla livet för de många människorna, så att de kan fokusera på att leva det.  Ikano BoLabb har som syfte att se brett och titta långt fram i tiden. Utvecklingsarbetet drivs av att skapa kvadratsmarta boende i urbana miljöer.  BoLabbet genomförde tillsammans med IKEA en djupgående undersökning kring hur vardagen ser ut för ”vanliga” familjer i Sverige.  Mer om BoLabbet finns att läsa här.

Nästa talare denna morgon är inspirerande Marwa Dabaieh, doktor vid Urbana studier på Malmö Högskola. Marwas forskning handlar om ”Urban living lab for a minus carbon and plus energy refugee house” under parollen Target Zero. Kontakta gärna Marwa Dabaieh för mer information och filmer om projektet på marwa.dabaieh@mah.se.

Detta var årets sista frukostmöte och under våren 2018  är datum för frukostmötena den 15 februari och den 22 mars. Våren avslutas med årsmötet och paneldebatt den 3 maj kl. 11-13. Under våren kommer Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig för Fastighetsföretagarprogrammet vid Malmö högskola, att ta hand om CFFF:s hemsida och kommunikation.

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Lotta Strömgren-Jönsson, ordförande CFFF
Karin Staffansson Pauli, utvecklingsledare CFFF
Ann-Charlotte Lyvall, kommunikation CFFF
ann-charlotte.lyvall@mah.se