Sök 2019 års mentorstipendium!

Nu är det dags att söka Centrum för Fastighetsföretagandes årliga Mentorstipendium!

Mentorstipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag- och organisationer. Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet. Mentorn är utvald av Mentor International och har genomgått Mentor Internationals mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten kommer att besvara frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

Ansökan
Stipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag och medlemsorganisationer. Uppmuntra era medarbetare att lämna in en ansökan om mentorsstipendium. Komplettera kandidatens ansökan med en motivering till varför ni förordar medarbetarens ansökan.

Kandidaten ska motivera sin ansökan skriftligt motsvarande en A4-sida och i ansökan ska den sökande ange:

  • mål för den egna professionella utvecklingen
  • beskrivning av sin ledarkompetens
  • examen och lärosäte.

Till ansökan ska bifogas en motivering av arbetsgivaren till varför medarbetarens ansökan förordas.

Mentorsstipendiet delades ut för första gången år 2008 och genom åren har följande personer erhållit stipendiet (dåvarande arbetsgivare anges): Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB (2018), Karolina Lindqvist, LKF Fastighets AB (2017), Charlotte Norell, Croissette Real Estate Partner (2016), Daniel Christiansson, Riksbyggen (2015), Anna Malmström, HSB (2014), Mia Kjell, MKB Fastighets AB (2013), Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres (2013), Annica Samevik, Regionservice Skåne (2012), Daniel Fredlund, Stena Fastigheter (2011), Pia af Klinteberg, Riksbyggen (2010), Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter (2009) och Sandra Nilsson, MKB Fastighets AB(2008).

Sökande med examen från LTH eller Malmö universitet har företräde. Representanter för CFFF:s styrelse beslutar om vem som tilldelas årets mentorsstipendium, som delas ut vid ett av CFFF:s evenemang.

Skicka ansökan och företagets eller organisationens motivering senast den 19 augusti 2019 till Karin Staffansson Pauli, Centrum för Fastighetsföretagande, Malmö universitet, 205 06 Malmö eller till karin.pauli@mau.se.