Sök Centrum för Fastighetsföretagandes stipendium för examensarbete!

Nu är det snart dags att söka Centrum för Fastighetsföretagandes stipendium för bästa examensarbeten!

Varje år delas stipendier ut till väl utförda examensarbeten från Malmö universitet och Lunds Tekniska högskola. Examensarbetena ska ha bidragit till att stärka föreningens vision och ha medfört ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagande.

Centrum för Fastighetsföretagande utlyser ett stipendium på kandidatnivå och ett stipendium på masternivå på vardera 10 000 kr för bäst utförda examensarbeten med inriktning på fastighetsföretagande för:

studenter inom de fastighetsvetenskapliga kandidatprogrammen vid Malmö universitet, civilingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola och studenter på masterprogrammet Urban Business Development: Real Estate and Transport vid Malmö universitet.

Arbetet ska vara registrerat vid ansökan. Ange tydligt adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer för vidare kontakt i processen.

Beslut fattas av en jury bestående av CFFF:s styrelse. Stipendiaterna kommer att bjudas in till ett av CFFF:s frukostmöten, där presentation av uppsatserna och stipendieutdelning kommer att ske.

Skicka ditt examensarbete som pdf-fil, senast den 30 september 2023 till Karin Staffansson Pauli.