Stadsutveckling med omtanke – för hållbar omställning


Den 2 juni 2023 arrangerade CFFF en stadsvandring, tillsammans med arkitektbyrån Fojab och Stena Fastigheter. De båda medlemsföretagen berättade om några av sina fastigheter, samarbeten och aktiviteter runt Möllan. Uppslutningen var god, intresset stort och samtalen många. 

Solen sken och vinden ven. Det var fredag eftermiddag mitt i student- och examenstider. Ändå var vi en stor grupp människor som ägnade några timmar åt att inspireras av arkitektbyrån Fojabs och Stena Fastigheters gemensamma omvandling av Trikåfabriken på Friisgatan i Malmö samt de satsningar och aktiviteter som Stena Fastigheter gör i och runt Mitt Möllan, på Claesgatan.

Carin Daal, chef för kommunikation och social hållbarhet på Stena Fastigheter Malmö, inledde med att prata om företagets satsning på stadsomvandling med omtanke.

– Det är både smart och ekonomiskt att investera i trygghet och trivsel i våra områden. Möllan är en speciell plats och en plats som många malmöbor tar del av, inte bara de som bor där. Det är också ett område där vi inte kan blunda för att det finns problem. Men tillsammans kan vi arbeta med detta – skapa ett community och tänka nytt!

Omvandlingen av Trikåfabriken
Därefter fick vi en presentation av Trikåfabrikens omvandling, följt av en rundvandring på Fojabs kontor. Kontorschef Carl Kylberg och Sofia Lagerblad, affärsutvecklingschef på Stena Fastigheter, berättade och visade oss runt.
– Hållbarhet, återbruk och energieffektivisering har präglat omvandlingen av den gamla fabriksbyggnaden, sa Carl Kylberg.
– Visionen för ombyggnaden fokuserade på tre viktiga punkter. För det första att behålla kulturmiljön och därmed synliggöra och lyfta fram historien. För det andra ville vi värna om klimatet, vilket vi dels gjort via satsningar för att minimera vårt klimatavtryck, dels via aktivt arbete med återbruk. För det tredje ville vi hitta en dynamisk mix av verksamheter i fastigheten, sa Sofia Lagerblad. 
Efter rundvandringen på Fojabs kontor traskade vi mot gallerian Mitt Möllan. 

Mitt Möllan – en kreativ plats
– Vi vill att Mitt Möllan ska vara en rolig, intressant och kreativ plats – för både besökare och alla som verkar här, sa Vanja Wickman projektledare för Mitt Möllan
– Vi har medvetet inte blåst ut gallerian utan har i stället renoverat den pö om pö, tillsammans med dem som verkar här, sa Carin Daal. 

Efter att bland annat ha stannat till vid Stenas utställning om Ungas framtidstro, med foton av Johan Bävman, var det dags för en lunch från Bao Bao. Stämningen var god och surret från alla samtal påfallande engagerat. Programmet avslutades med ett panelsamtal mellan Jeanette Barga från BID Malmö, Nooh Dib, assisterande chef för Flamman socialt förebyggande centrum och Vanja Wickman.

BID Möllevången
– Förkortningen BID står för boende, integration och dialog. BID Sofielund har funnits i några år och nu har vi startat BID Möllevången. Samarbetet består av ett antal fastighetsbolag som tillsammans med kommunen och flera andra aktörer vill skapa ett trivsammare Möllan. Vi vill öka samhörigheten och få människor att röra sig inom området, sa hon och fortsatte:
– Sofielund och Möllan är två olika områden med helt olika förutsättningar. Det innebär att lösningar och aktiviteter skiljer sig åt mellan dessa stadsdelar. För det går aldrig att ta någon annans lösning och kopiera den rakt av. Det tar 10–15 år att omvandla ett område och för att lyckas krävs samverkan. 

Flamman – förebyggande och många aktiviteter
Därefter berättade Nooh om Flamman, vars verksamhet består av två delar. Dels har Flamman en socialt förebyggande verksamhet, med fokus på sociala insatser och förebyggande arbete för bland annat spelberoende och våldsbejakande extremism. Dels är Flamman en förening med ett brett utbud av aktiviteter för unga.
– Flamman grundades 1997 på Kroksbäck. 2019 flyttade vi till Möllan och 2020 fick vi den lokal vi arbetar i nu. Där tar vi emot cirka 100 ungdomar, sex dagar i veckan. Verksamheten är skapad helt utifrån deras önskemål. Men det tar tid att bygga relationer och att skapa en verksamhet, sa han.
Vikten av just relationer och samverkan, samt att ägna dessa aktiviteter tid, framstod allt tydligare som dagens röda tråd. Så här sammanfattade Jeanette Barga det hela när hon avslutade panelsamtalet:
– Vi kan göra mycket bra tillsammans, det behöver inte vara så krångligt!

/Lotta Solding