Stipendier

Mentorsstipendium

Centrum för Fastighetsföretagandes mentorstipendium kan sökas av medlemsföretagens medarbetare, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet, som är  utvald av Mentor International och som har genomgått en mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten besvarar frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

Ansök till 2022 års stipendium senast 2022-06-30!

Stipendier för examensarbeten

Centrum för Fastighetsföretagande delar årligen ut stipendier á 10 000 kr för väl utförda examensarbeten på kandidat- och masternivå, som bidrar till att stärka föreningens vision och medför ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagande. Utlysningen riktar sig till

3studenter inom de fastighetsvetenskapliga kandidatprogrammen vid Malmö universitet samt studenter på civilngingenjörsprogrammen vid Lunds Tekniska Högskola.

Examensarbetet ska vara registrerat senast utgången av augusti det aktuella året.

Ansök till 2022 års stipendium för examensarbeten senast 2022-09-30!

Stipendiater

 • Sebastian Ekstam, Malmö Stadsfastigheter (2021)
 • Ahmed Abdulrahman, Wihlborgs (2019)
 • Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB (2018)
 • Karolina Lindqvist, LKF Fastighets AB (2017)
 • Charlotte Norell, Croissette Real EstatePartner (2016)
 • Daniel Christiansson, Riksbyggen (2015)
 • Anna Malmström, HSB (2014)
 • Mia Kjell, MKB Fastighets AB (2013)
 • Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres (2013)
 • Annica Samevik, Regionservice Skåne (2012)
 • Daniel Fredlund, Stena Fastigheter (2011)
 • Pia af Klinteberg, Riksbyggen (2010)
 • Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter (2009)
 • Sandra Nilsson, MKB Fastighets AB(2008)

Examensarbete

 

2021

 • Daniel Maman, Erik Boos & Ludwig Wahlquist, kandidatnivå – Fastighetspaketering – det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag, handledare Peter Palm
 • Alice Petersson & Frida Joelsson, masternivå, masternivå – Stigande havsnivåer – Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? Handledare Fredrik Warnquist, LTH 

2020 

 • Cecilia Jönsson, kandidatnivå, Malmö universitet – Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, handledare Sylwia Lindqvist
 • Loi Dang & Samuel Huntley, masternivå, LTH – Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen, handledare Riika Kyrö

 

2019

 

 

2018

 

 • Simon Argérus och Sebastian Dimitrakis, Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, handledare Simon Siggelsten, Malmö universitet.
 • Frida Hedin och Jennifer Jennerhed, Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter – En studie om hur fastighetsbolag arbetar med digitalisering för att öka kundnyttan i kommersiella fastigheter, handledare Anne Landin och Malin Kylefors, LTH.

 

2021 års mentorsstipendiat: Sebastian Ekstam

2021 års mentorsstipendiat: Sebastian Ekstam

Sebastian Ekestam, Malmö Stadfastigheter På CFFF:s frukostmöte den 30 september delades årets mentorsstipendium ut, till Sebastian Ekstam. Han arbetar på Malmö Stadsfastigheter där han är sektionschef, med ansvar för stadens förskolor. ”Utvecklingen med...

läs mer
2019 års stipendiat: Ahmed Abdulrahman från Wihlborgs

2019 års stipendiat: Ahmed Abdulrahman från Wihlborgs

CFFF:s mentorstipendiat år 2019 heter Ahmed Abdulrahman och arbetar på Wihlborgs. Stipendiet delades ut på CFFF:s frukostmöte den 3 oktober av Mie Jernbeck från Mentor International, som ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från...

läs mer