Stipendium för utmärkta examensarbeten

Varje år utdelas stipendier på 10 000 kr till studenter vid LTH och Malmö högskola för relevanta och intressanta frågeställningar utifrån ett fastighetsvetenskapligt perspektiv. Vid frukostmötet 2013-11-21 delades stipendier för utmärkta examens arbeten ut till:

Josefine Larsson & Julia Malmsten, LTH, och Rebecka Lundgren, Malmö högskola

Josefi rebecka lundgren
Josefine Larsson &
Julia Malmsten, LTH
Rebecka Lundgren,
Malmö högskola