Storsatsning på forskning om boende och välfärd

I år har ett stort forskningsprogram inletts på Malmö universitet, ”Nyttan med allmännyttan i praktiken”. Under fem år ska fyra doktorander, under ledning av bland andra Tapio Salonen och Martin Grander, dels skriva varsin doktorsavhandling och dels bidra till programmets gemensamma forskning. Möt två av doktoranderna: Kim Roelofs och Karina Villacura.

– Det känns spännande att vara med och bidra till något nytt. En stor fördel med det här programmet att vi är att vi fyra doktorander som börjat samtidigt, vilket skapar gemenskap. Vi två kommer från Institutionen för urbana studier och de andra två doktoranderna från Institutionen för socialt arbete, säger Kim och Karina.

Kim Roelofs & Karina Villacura, doktorander Malmö universitet

Kim lockades till forskningsprogrammet framför allt av jämlikhetsfrågorna, men även av kombinationen av urbana och sociala frågor. Karinas ingångar handlar om ett intresse för bostadsfrågor samt även urbana och sociala frågor.

Kim Roelofs kommer ursprungligen från Nederländerna och avslutade 2018 en mastersexamen i tillämpad kulturanalys vid Lunds universitet. Hennes examensuppsats handlade om ”Konstruktionen av genus hos unga kvinnliga entreprenörer”. Karina Villacura kommer från Chile och skrev sin uppsats på mastersnivå i socialantropologi, om chilensk exil i Sverige samt geopolitiska förändringar: Hur gick det för de chilenska aktivisterna när de hamnade i en förändrad kontext?

Vad hoppas ni uppnå under er tid som forskare i programmet?
– Jag hoppas att vi under de här åren lyckas bygga upp en status för det vi gör och att vi kan vara med och påverka så att det sker strukturella förändringar, säger Kim Roelofs.
– Jag hoppas dels på en växande process både för mig själv och forskningsmiljön som sådan. Och dels hoppas jag att vi kan vara med och bidra med kunskap inom bostadsfrågan och hur bostadspolitiken kan främja ett mer inkluderande synsätt. Jag är intresserad av hur vi kan inkludera medborgarnas åsikter och förväntningar. I bästa fall kan det vi gör leda till en bättre bostadspolitik, säger Karina Villacura.
– Ja, fyller Kim i, vår kunskap efterfrågas och det vi gör behövs. Det känns kul!

Vad drivs ni av som forskare?
– Jag tycker om att kunna upptäcka en helhet utifrån olika detaljer. Utifrån olika perspektiv försöker jag skapa en struktur och systematisera. Den processen är jättespännande och ger mig fjärilar i magen, säger Karina Villacura.
– Det som motiverar mig att forska är att vår demokrati präglas av ojämlikhet och jag vill gärna bidra till ett mer jämlikt system. Jag är nyfiken och vill hela tiden veta mer. Det är otroligt spännande att kunna belysa hur komplex vår värld och vårt system är, säger Kim Roelofs.

Karina och Kim enas båda om att en viktig forskaruppgift är just förmågan att systematisera och att inte rakt av godta enkla svar. Deras önskan är att inte bara hjälpa några stycken; de vill hjälpa många människor.
– Vi vill förbättra samhället, vi vill vara med och påverka! Det är så spännande att kunna vara med och bidra och att få möjlighet att möta aktörer, beslutsfattare, fastighetsägare och boende. Det känns roligt och priviligierat att få vara här, säger Karina Villacura.

Fakta
Syftet med forskningsprogrammet ”Nyttan med allmännyttan i praktiken” är att, utifrån tidigare forskning av framför allt Tapio Salonen och Martin Grander, analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor och tillväxt i Malmö och Göteborg. Forskningen finansieras av FORMAS, MKB från Malmö och Framtiden (en övergripande regional organisation för flera allmännyttiga bolag) från Göteborg.

/Lotta Solding