Stort engagemang för en klimatneutral byggsektor i Malmö

Lokal Färdplan Malmö (LFM30) är ett aktörsdrivet initiativ, där 118 bygg- och fastighetsaktörer i Malmö samarbetar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målen är tuffa: en halverad klimatpåverkan i byggprocessen till 2025 och helt klimatneutrala byggarbetsplatser till 2030.

På CFFF:s frukostmöte den 13 februari fick vi möta två av LFM30:s medlemmar, som dels gav oss en inblick i initiativet som sådant och dels berättade om sina respektive företags insatser så här långt. Först ut var Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Otto Magnusson, en av satsningens 29 byggherrar. Andreas Holmgren är också en av initiativtagarna till LFM30.

– En av anledningarna till att vi gör detta är den klimatdeklaration som snart kommer som ett lagkrav. Vi kan inte vänta in lagkravet, utan vill gå före och vara beredda. Vi vill ta fram en egen klimatberäkningsmetod, för att kunna mäta, jämföra, förbättra oss och sedan mäta igen. I slutet av april beräknar vi att metoden är helt spikad, sa han.

Anna Bernstad, Projektledare miljöutveckling, MKB,
Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Otto Magnusson

Gratis coachning
För att sporra fler företag att komma i gång med sitt arbete har man inom LFM30 startat en tävling, där medlemsföretagen kan tävla om att bli så kallade ”löpare”. De som utses får då gratis coachning för att bli klimatneutrala, för övriga företag att sedan följa och lära mer av. Seminarier och utbildningar arrangeras också.

Andreas Holmgren berättade också lite kort om Otto Magnusson och deras insatser för att bli klimatneutrala. Sex av företagets nio pågående projekt arbetar med att ta fram en klimatdeklaration.

– Att vi arbetar med de här frågorna är ett nödvändigt steg för att vara kvar på marknaden, avslutade han.

Därefter var det dags att höra lite om vad som händer inom MKB, en annan av satsningens aktörer. Anna Bernstad, projektledare miljöutveckling, gav oss en kort introduktion till MKB och berättade hur de arbetar för att bli klimatneutrala inom olika delar av sin verksamhet.

Minskad klimatpåverkan
– För oss är det självklart att försöka minska vår klimatpåverkan. Men samtidigt måste vi fortsätta att bygga mycket, eftersom det är vårt uppdrag. Ibland uppstår intressekonflikter mellan dessa båda mål och då lyfter vi dem, så att vi kan fortsätta leverera på båda delarna, sa Anna Bernstad och fortsatte:

– Det är väldigt få aktörer som vet exakt vad deras verksamhet har för klimatpåverkan i dagsläget. Bara att ta reda på det har varit en stor del av vår process; att hitta metoder för att hitta vårt utgångsläge, så att vi därefter kan testa och se hur vi kan bli bättre.

En del i diskussionen om klimatneutralitet inom byggbranschen handlar om byggmaterial. Det pågår till exempel en hel del arbete med att försöka få fram mer klimatvänlig betong, berättade Anna. Diskussioner om att bygga med trästomme förekommer också.

Variationen behövs
– Vi utforskar en rad möjligheter och jag tror att variationen behövs. Vi kommer inte att välja att bygga antingen enbart i betong eller i trä; både och behövs, sa Anna Bernstad.

Hon berättade sedan om några aktuella byggprojekt. I ett av dem har de testat att byta ut en betongsort mot en annan, vilket ledde till att byggets klimatpåverkan minskade med 30 procent. Hon underströk också vikten av en tät dialog med bland annat byggentreprenörer, för att tillsammans hitta bra och klimatneutrala lösningar.

– Att vara medlem i LFM30 har för oss på MKB inneburit att frågan om klimatneutralt byggande tydligt har hamnat på dagordningen. Vi har också mött mycket engagemang. Frågorna är utmanande, men var och en kan göra mycket, avslutade Anna Bernstad.

/Lotta Solding