Studentafton 2010-11-25 – Träffa makten

Centrum för Fastighetsföretagande bjuder in dig till höstens temakväll Träffa makten!

Du möter några av de mer tongivande representanterna för fastighetsmedia nämligen Johan Zetterstedt, VD för Fastighetsnytt, och Willy Wredenmark, chefredaktör för Fastighetsvärlden. Du får höra dem berätta om sig själva och sina tidningar, ge sin syn på fastighetsmarknaden, diskutera aktuella frågeställningar och svara på dina frågor!

Aftonen avslutas med att Fastighetsnytt och Fastighetsvärlden bjuder på dryck och förtäring.  Passa då på att mingla med representanter för Centrum för fastighetsföretagandes medlemsföretag och framtida kollegor, dvs. studenter från Malmö högskola och LTH!

Tid och plats:
25 november kl. 17.00
Hörsalen, Ubåtshallen
Malmö högskola

Anmälan:
senast 20 november till  ann-charlotte.lyvall@mah.se

Hjärtligt välkomna!

Ann-Charlotte Lyvall