Studentportal

Vi har förstått att många medlemmar vill
ha mer kontakt med högskolornas studenter.
Därför gör vi nu ett pilotprojekt som löper året ut – en studentportal –  eller en företagsportal om man så  vill.
Här kan studenter och företag mötas.

På CFFF hemsida kan ni nu annonsera efter nyutbildad personal eller efter praktikanter. Ni kan också lägga ut önskemål om inriktning på examensarbeten. Kanske har ni en viktig frågeställning som ni vill ha belyst?

Fram till och med årsskiftet är tjänsten kostnadsfri. Därefter utvärderar vi tillsammans med er och fattar beslut om en eventuell fortsättning. Annonsen består av en kort tjänstebeskrivning och en länk till er hemsida alternativt till en utförligare annons i Word- eller pdf-format. Vill ni ha med er logotype eller en bild går det också bra.

Kontaktperson och webbansvarig är Lotta Segergren,
Mobil: 070-63 12 659

Glöm inte nästa frukostmöte den 22 november!

 

Annonschecklista

  • Rubrik + 300 tecken.
  • Länk till egen hemsida där utförligare annons finns.
  • Ev utförligare annons i Word- eller pdf-format.
  • Logotype eller annan bild.
  • Kontaktuppgifter. Namn, titel, epost, telefon.
  • Ange om det gäller anställning eller praktik.

Skicka materialet till nyheter@cfff.se