Summering Årsmöte 17 maj 2011

På kvällen den 17 maj samlades Centrum för fastighetsföretagandes medlemmar på MINC för ett årsmöte. Ordförande Thomas Berggren inledde årsmötet och sedan följde en föredragning av årets händelser i föreningen. Till styrelsen omvaldes Thomas Berggren, ordförande från Fastighetsaktieboalget Malmö Cíty, Michal Carlsson, HSB Sundsfastigheter, Per-Olof Hallin, Malmö högskola, Sofia Tholérus, Ikano Fastigheter. Följande ledmöters mandat löper ut om ett år: Gunilla Flygare, LKF, Stefan Olander, LTH, Karin Svensson, MKB och Benny Thell, vice ordförande från Malmö stad. Ny styrelseledamot blev Ingrid Dackert, prefekt vid Urbana studier, Malmö högskola. Till ny valberedning utsågs Kjell Åkesson, Stena Fastigheter, och Jarl Olsson Catella.

Efter årsmötet avtackades valberedningens tidigare representanter Arne Dahl och Lars Birve samt  styrelseledamot Eva Engquist.

Följande stipendier delades ut i samband med årsmötet:

Utmärkta examensarbeten:
Emma Edetun och Sofia Nilsson, Malmö högskola: “CSR i fastighetsbranschen – fluga eller framtid? En studie av tre fastighetsbolag och deras arbete med CSR”

Adriana Contreras Espinoza, LTH: “Vad är rimlig bostadshyra?”

Till minne av Malmö fastighetsförvaltare:
Peter Karlsson, Malmö högskola: “Erfarenhetsåterföring från driftpersonal till byggprocessen – En undersökning om inställning”

Mentorsstipendiat för år 2010 blev Daniel Fredlund, Stena Fastigheter.

Efter årsmötet fick deltagarna lyssna till presentationer av flera intressanta projekt i Malmö när det gäller shopping  Deltagarna var Fredrik Johansson från NCC, som talade om Triangeln, Anders Murmark från Atrium Ljungberg, som talade om Mobila och Pia Sandin från Citysamverkan, som talade om shopping i Malmö City. Efter presentationerna följde  en kort debatt kring shoppingcenter och cityhandel i Malmö, där Linda Molin från Aspekta var moderator.

Aftonen avslutades med mingel och tapas i restaurang Välfärdens lokaler.