Summering Frukostmöte 14 april 2011

Det var många intresserade åhörare vid Centrum för fastighetsföretagandes frukostmöte, som handlade om Områdesprogram för social hållbarhet i Malmö.

Inbjudna talare var Bjarne Stenquist, samhällstrateg vid Malmö stad, och Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård.

Bjarne Stevquist

Bjarne Stenqvist började berätta om de områdesprogram som finns i Malmö för Herrgården, Seved, Lindängen och Holma Kroksbäck. Han menade att man förr i Malmö gjorde samma sak på många platser i staden, men att man nu i mindre områden försöker göra många saker på samma ställe.  Det har skett ett skifte från att “göra saker åt och för människor” till  att “hitta lösningar med och av människor” – det handlar om att engagera invånarna. Malmö har fröet till att bli något unikt – “bli vad du är”. Till skillnad från Danmark, där man talar om att riva gettområdena, så talar man i Malmö om att göra problemområden till innovationsområden.

I Malmö har man varit framgångsrik med att arbeta mot miljömässig och ekonomisk hållbarhet, men den sociala hållbarheten har inte förbättrats. Som exempel kan nämnas att andelen fattiga barn, 33% ,är högst i Sverige.  Nyckeln till att kunna förbättra den sociala hållbarheten är skapa delaktighet för människorna och engagera invånarna.

Syftet med områdesprogrammen är att skapa social hållbarhet och hållbarhet ur alla aspekter i Malmö stad. Det handlar om att mobilisera många olika aktörer medborgare, näringsliv, Malmö högskola, föreningar och statliga myndigheter i medskapande processer. Arbetssättet är prövande och experimenterande, där olika modeller testas och de som fungerar gradvis skalas upp. Ambitionen är att göra innovationsprocessen så intressant att fler vill vara med i förändringprocessen, vilket leder till att problemoråden utvecklas till innovationsområden. Bjarne avslutade med att fastighetsföretag och byggföretag spelar en nyckelroll i förändringsprocessen.

Eva Ahlgren

Eva Ahlgren berättade om det starka varumärket Rosengård, som ska laddas om till något positivt.  Det är mycket på gång i stadsdelen och med 1700 medarbetare ska stadsdelen stödja individens vardag. I Rosengård bor 23 200 invånare.