Summering Frukostmöte 15 april 2010

Vid årets andra frukostmöte fick åhörarna möta två engagerade föreläsare från SLU i Alnarp: Eva Kristensson, tekn. dr., och Anders Kristoffersson, områdeschef.

Temat för dagen var utemiljö och Eva Kristenssen inledde med att tala om utemiljön i anslutning till bostaden “En plats att vara på – om utemiljöns roll i boendet”. I lagstiftningen anges att det ska finnas en fri yta lämplig för lek och utevistelse, men hur denna yta ska vara utformad anges inte. Med illustrativa bilder visade Eva många av de funktioner som utemiljön fyller,  t.ex som arena för sociala processer, där man träffar grannar och umgås. Gården har också betydelse för hemkänslan och trygghet i boendet. Eva berättade vidare om utemiljöns olika roller, som om de uppfylls, ger definitionen på vad som uppfattas som en bra gård:

– Bostadsnära uterum, för rekreation, som att bara vara ute eller sitta och dricka kaffe.
– Lekmiljö, barnen drar in utemiljön i sin lek, miljön är ett möjlighetsrum för barnen.
– Mötesplats för planerade aktiviteter där det finns olika typer av sittplatser för att koppla av själv eller för att träffa eller umgås och gärna med möjlighet att grilla.
– Gården som utsikt – man vill se vida vyer och människor som en motvikt till staden.

Man kan konstatera att alla sätter stort värde på utemiljön, men varför byggs då dåliga utemiljöer? Det handlar ofta om brist på kunskap hos arkitekter och byggare, men också på hur medveten beställaren är. Eva menade att det på Bo01 finns många goda exempel på bra gårdar.

Anders Kristoffersson tog vid efter Eva och berätta om vidare om vad man kan tänka på när det sedan kommer till skötsel av utemiljön och vad man som t ex förvaltare vill ha ut av skötseln. I samarbete med bl.a. kollegor vid SLU och SABO har Anders tagit fram en “Skötselmanual för bostadsgårdar”. I skötselmanualen ges förslag på vad skötsel av utemiljön t ex gräsmattor och rabatter  kan innebära och metoder för  uppföljning och kontroll.

Kontakta gärna Eva och Anders om ni vill veta mer.

Den 27 maj sen eftermiddag är det dags för årsmötet och då är ni alla varmt välkomna!

/Ann-Charlotte Lyvall
Eva Kristensson                        Anders Kristoffersson
Eva.Kristensson@ltj.slu.se    Anders.Kristoffersson@ltj.slu.se

040-415417                              040-415136