Summering frukostmöte 2012-02-08

Karin Staffansson Pauli, Malmö högskola

Frukostmötet hölls på Fastighetsmässan första dag och deltagarna fick på sätt vara med och inviga den nya Malmömässan.

Karin Staffansson-Pauli inledde morgonen med att berätta om sin forskning och lic-uppsats: “The Real Estate Industry from a Gender Perspective”. Karin startade  år 1998 Fastighetsföretagandeprogrammet vid Malmö högskola. Då var målet att ökad professionaliering och en inrikting som skilde sig från den traditionella ingenjörsutbildningen. Efter några år som programansvarig och enhetschef, och även som initiativtagare till Centrum för Fastighetsföretagande, började Karin sina doktorandstudier.

Karin ville undersöka hur studenterna togs emot av branschen med tanke på att fördelningen mellan män och kvinnor är ganska jämn på utbildningen. De första studenterna gick ut år 2001 och vid jämförelse med 2001 och 2011 visade det sig att ingen förändringen hade skett beträffande fördelningen mellan män och kvinnor i fastighetsbolagens styrelser och VD-poster. Det man kunde notera var att numera finns fler kvinnor i de kommunala bolagens ledningsgrupper.

Karin har också analyserat varför ser ut så här och det kan förklaras med hjälp av tre faktorer: symbolik, interaktion och image.

Läs gärna Karins lic-avhandling, se Forskning på www.cfff.se.

Karin Wennerholm, NCC

Morgonens andra föredragshållare var Karin Wennerholm, inköpssamordnare hos NCC. Kain berättade om nätverket Stella,som är ett utvecklingsnätverk för kvinnliga ingenjörer och akademiker inom NCC. Nätverket Stella bildades hösten år 1998 av ett antal kvinnliga NCC-medarbetare. Syftet med nätverket var att öka antalet kvinnor i ledande befattningar inom företaget, därför är verksamheten sponsrad av NCC och nätverksträffarna är förlagda till arbetstid. Nätverket är ett sätt att umgås och lyfta olika frågor. Verksamheten bedrivs nu i sju nätverk och har cirka 400 medlemmar.