Summering Frukostmötet 22 september 2011

Tema för frukostmötet var “Malmös nya attraktioner” och föredragshållare var Camilla Andersson, landskapsarkitekt Malmö stad Gatukontoret och Anna-Karin Eklund Eksploria

Camilla Andersson, Gatukontoret Malmö stad, föredrog etableringen av Malmö Botaniska Trädgård

Malmö botaniska trädgård kommer att etableras I Lindängelund. Malmö är vida känt för att vara Parkernas stad och således är det också naturligt att Malmö får en egen botanisk trädgård. Redan 1997 lades en motion om botanisk trädgård i Malmö fram. 2007 förordade kommunstyrelsen byggandet av en botanisk trädgård I Lindängelund. 2008 avgjordes en koncept och design tävling för trädgården och 2010 godkändes planen av tekniska nämnden.

Den botaniska trädgården kommer omfatta 35 ha och vara en del av ett större natur och rekreationsområde om sammanlagt drygt 100ha (motsvarande 2 Pildamsparker). Själva parken kommer till att vara uppdelad i olika delar. Besökarna kommer först till att möta ett stort växthus, som även fungerar som entré, innan man har möjlighet att nå världsträdgårdarna. Världsträdgårdarna kommer I sin tur till att vara fyra stycken. En för Asien, en för Nordamerika, en för Europa samt en som kommer till att vara en mix av de tre första. Utöver världsträdgårdarna kommer den botaniska trädgården även innehålla Millenieskogen (som planterades av Malmöbor i samband med millennieskiftet) samt Näckrosdammar och en ås som kommer fungera som en avskiljare ut mot trafiken.  Den botaniska trädgården kommer även till att förändra karaktär desto längre in i trädgården man färdas. Starten på trädgården kommer till sin karaktär mera att vara en trädgård för att sedan sakta ändra skepnad mot att bli mer och mer naturlandskap för att slutligen övergå till rekreations och strövområde.

Malmö stads vision med den Botaniska trädgården är att ”Levandegöra människans samspel med naturen genom upplevelser, pedagogik och rekreation”. Vidare är visionen att den botaniska trädgården ska ”skapa ett kunskapscentrum inom biotopgestaltning och naturpedagogik.

Nu ser vi alla fram emot att man påbörjar byggandet av växthuset och anläggningen av etapp 1.

Anna-Karin Eklund, Eksploria, föredrog utvecklingen av ett nytt underhållscentrum i Malmö.

Målsättningen med Eksploria är att utveckla och etablera en besöksattraktion i världsklass i Malmö. Tanken är att det ska bli en åretrunt anläggning som kombinerar inomhus och utomhus attraktioner. Utöver att vara en besöksattraktion med upplevelsecentrum är tanken även att kombinera detta med ett forsknings och utvecklingscentrum. Detta för att Eksploira ska bli ett ”ongoing innovation centre”.

Ledorden för Eksploria är ”Underhålla, Uppleva och Upptäcka”. Eksploria ska erbjuda upplevelser som ger ett djup. Man vill att det ska leda till en förändring på ”utsidan” genom att påverka ”insidan”. Efter besöket är avsikten att man ska ha fått med sig en medvetenhet om exempelvis transporter, mat osv. Detta är något som harmoniserar väl med Malmö stads vision om att bli världsledande i hållbar stads utveckling.

Eksploria kommer förutom att vara en fysisk besöksattraktion även till att leva virtuellt. Det kommer till att skapas ett E-Eksploria. Att Eksploria även kommer att ha ett virtuellt liv medför att du som besökare kan ”förbereda” ditt besök på det fysiska Eksploria och på så vis få en skräddarsydd upplevelse. Men det medför även en möjlighet att förlänga upplevelsen och ta den med sid hem.

Tidplanen för realiserandet av projektet är att 2014 så räknar man med att detaljplan och bygglov blir klart så att man kan sätta spaden i marken. Invigning kommer då till att bli under 2016.

Nästa frukostmöte är den 27/10.

Hoppas att vi ses då

Hälsningar

Ann-Charlotte Lyvall & Peter Palm