Tilldelning av forskningsmedel

Centrum för fastighetsföretagandes styrelse har beslutat att tilldela medel för uppstart av följande forskningsprojekt enligt 2018 års utlysning:

  • Logistikfastigheter – Benedikte Borgström & Helgi-Valur Fridrikson, Malmö universitet, 100 000 kr
  • Fastigheter och näringslivsutveckling i stationsnära lägen, Desiree Nilsson & Peter Karpestam, Malmö universitet, 50 000 kr
  • Webbplattform,  Ola Jingryd, Malmö universitet, 50 000 kr.

Centrum för fastighetsföretagande utlyser medel för initiering av forskning i samverkan med fastighetsbranschen. Syftet med utlysningen är att uppmuntra till samarbeten mellan forskning och fastighetsbransch i Öresundsregionen.