Uppskattad 25-åring blev rejält firad

Fastighetsföretagarprogrammet på Malmö universitet har funnits i 25 år. Detta firades den 11 oktober 2023 med tal, tårta, historiska tillbakablickar och samtal med Wihlborgs vd Ulrika Hallengren. Bland de inbjudna gästerna märktes såväl alumner, studenter som lärare och programansvariga.

Alumni Fastighetsföretagande antagning ht 1999

– Jag är stolt och glad att jag, tillsammans med många duktiga kollegor, har varit en del av ett av Malmö universitets mest framgångsrika utbildningsprogram. Att få möta studenter och följa alumner är en ynnest. Ni alumner gör en stor insats genom att vara bland annat gästföreläsare och mentorer. I kväll hoppas jag att ni både ska knyta nya och återknyta gamla kontakter. 

Ann-Charlotte Lyvall

Så inledde Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig, firandet. En stund senare lämnade vi tomma tårtfat och gick in i en av Orkanens föreläsningssalar. 

Maria Vidakovic, ansvarig för fundraising på Malmö universitet, tog till orda i rollen som moderator. Efter en kort introduktion lämnade hon över till Karin Staffansson Pauli och Peter Palm, en duo som gav oss en tillbakablick på utbildningens första 25 år. Karin var med och startade programmet, medan Peter började som student i den andra årskullen och sedan har undervisat och arbetat inom programmet under 20 år. 

Professionalisera branschen
– Fokus låg på förvaltning inte byggande, fastighetsbranschen skulle professionaliseras. Vi fick tre veckor på oss att precisera kursinnehållet innan utbildningskatalogen skulle tryckas. Sedan ändrade vi ändå innehållet, till exempel från matematik till statistik. Det var en stökig, spännande och rolig tid, sa Karin Staffansson Pauli.

Peter Palm berättade därefter om några av resans milstolpar. Bland annat att fastighetsmäklarprogrammet startade 1999 och att huvudområdet Fastighetsvetenskap godkändes 2005, vilket möjliggjorde en kandidatexamen i ämnet. 2011 fick fastighetsföretagarprogrammet ny design, i samarbete med CFFF, Centrum för fastighetsföretagande. 2014 startades mentorprogrammet. 

– 2021 startade vi vår tvååriga masterutbildning, vilket blev ett naturligt steg när vi blivit universitet. Detta förstärkte forskningsanknytningen ytterligare. Till 2024 kommer programmet att revideras på nytt och då innehålla en valfri termin. Det öppnar upp för att tillbringa en termin utomlands eller på ett annat lärosäte, sa Peter Palm.

Intryck och framåtblickar
Därefter fick Karin och Peter frågan vad som gjort störst intryck under dessa år och hur de ser på utbildningens framtid.

– När jag står här i dag och ser alla er framför mig så känner jag starkt att det är alla människor, alla lärare och studenter som jag har mött, som har gjort störst intryck på mig, sa Peter.

– Jag tycker att det är helt otroligt att det har gått 25 år sedan vi startade programmet! Det har varit fantastiska år, samtidigt som vi är några stycken som verkligen har jobbat som illrar. När jag tittar framåt tror jag att vi kommer att se mycket mer forskning inom vårt område. Vi kommer att, ännu tydligare än i dag, vara starka och vara ett ledande lärosäte inom vårt område, sa Karin. 

Ulrikas dolda talang
Nästa gäst hos Maria Vidakovic var Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs. Maria ställde en rad frågor till henne och efter att Ulrika bland annat fått beskriva sig själv undrade Maria om hon hade någon dold talang.

– Det skulle i så fall vara att få med mig många människor och få dem att samarbeta. Som storasyster med fyra yngre syskon har jag övat mig mycket på det. Att hitta det som gör att vi jobbar ytterligare lite bättre ihop och hela tiden jobbar för att bli lite bättre på det vi gör – det är starka drivkrafter. Bra samarbete gör det också lättare att genomföra förändringar och det är nödvändigt i en föränderlig värld, sa Ulrika.

Därefter frågade Maria hur det gick till när Ulrika fick sitt nuvarande jobb.

– Efter att ha arbetat på Tyréns i 16 år och sedan varit vd för det bolag som uppförde Max IV-anläggningen i Lund, fick jag frågan om jag ville bli utvecklingschef på Wihlborgs. Efter några år i bolaget blev jag tillfrågad hur jag skulle se på en roll som börs-vd. Jag fattade verkligen ingenting – jag har aldrig haft någon karriärplan på det viset, utan jobbat mer för att mitt uppdrag här och nu ska vara bra. Men efter att ha funderat lite och tackat ja till möjligheten så fick jag 2018 uppdraget av styrelsen. Och det är ett fantastiskt roligt jobb!

Att överleva i sämre tider
Därefter berättade Ulrika om resan inom bolaget och hur det är att vara ledare i både med- och motgång. Hon berättade bland annat hur man överlever i sämre tider.

– Det gäller att varje dag utgå från de förutsättningar som finns och göra allt för att utnyttja de möjligheter som ges. Hålla koll på omgivningen och utvärdera om strategin håller. Det finns alltid saker att göra och då gäller det att agera i det. Nu är det ett tuffare finansiellt läge för många och då har vi som har möjlighet att fortsätta investera ett extra stort ansvar. Allt vi kan göra för att bidra till normalitet i en orolig tid är ett bidrag också för regionens fortsatta tillväxt sa Ulrika och gjorde sedan en koppling till ett begrepp inom motocross-världen, nämligen ”holeshot”:

– I ett motocrosslopp har alla ungefär samma möjligheter när man står på startplattan. När grinden faller och starten går så är det viktigt att vara snabb och vinna de första 5 metrarna av loppet. Men den största fördelen har den som lyckas ta sig först genom första svängen. Och det är vår målsättning just nu – att vara först ut ur svängen. Det kallar vi holeshot Wihlborgs. Ingen vet hur lång den här svängen är eller vilka hinder som kommer i svängen eller efter svängen, men vi har en stark position med stabil finansiering och har därför möjligheter att fortsätta vår tillväxt. Vi är redo för utgången av kurvan!

Caroline Wigren-Kristofersson, Peter Palm, Karin Staffansson Pauli, Ulrika Hallengren & Maria Vidadavic

Pågående forskning
Avslutningsvis bjöds även Caroline Wigren Kristoferson in i samtalet, professor på Institutionen för urbana studier. Hon berättade att institutionen nyligen fått finansiering för flera forskningsprojekt som rör fastighetsbranschen. Till exempel ett som handlar om dialog mellan fastighetsägare och boende. En annan stor satsning är den på forskarskolan ASSURE, som handlar om återbruk och transformation av våra samhällen och befintliga bostäder. Satsningen görs tillsammans med RISE och tre andra lärosäten.

Därefter fick Ulrika och Caroline frågan hur de tror att branschen ser ut om 25 år.

– Då tror jag att vi har lärt oss ännu mer om återbruk och vad som egentligen är hållbart byggande ur ett klimatperspektiv. Jag är också säker på att vi vill fortsätta kunna träffas inomhus. Alltså finns det ett fortsatt behov av att utveckla miljöer där människor mår bra och där man kan träffa andra människor, sa Ulrika.

– Jag tror att vi fortsatt kommer att vara kända för att vara i spets när det gäller fastighetsutbildning. Jag tror också att vi kommer att fortsätta bidra med vår kunskap internationellt. Framtidens städer är redan byggda och hållbarhetstänket har utvecklats ytterligare. Genom att ha en sammanhållen akademisk miljö, där vi skapar utbildningar i nära samarbete med branschen, kommer vi att fortsätta leverera relevant kompetens och bli ännu bättre, sa Caroline.

Ulrika och Caroline enades om att enda vägen framåt är tillsammans och via samarbete. Och att det är mycket bra att det redan nu är så nära mellan akademi och branschen i södra Sverige. 

/Lotta Solding