Utbildning

Både Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola har utbildningar inom fastighetsföretagande på kandidat- och masternivå. CFFF:s evenemang erbjuder en mötespunkt för studenter och näringsliv samtidigt som studenter kan ta del av aktuella teman inom forskning och fastighetsbransch.

Många studenter bygger redan under utbildningen sitt nätverk via CFFF för att sedan återkomma när de är medarbetare i olika positioner i föreningens medlemsföretag. Studenterna möter återkommande  under utbildningen branschen och alumner som gästföreläsare, men även som mentorer till studenter på programmet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet.

Malmö universitet

Fastighetsföretagande

Vill du veta mer ? 
Kontakta programansvarig Ann-Charlotte Lyvall
Tel: 040-665 77 46

Uppdragskurs i fastighetsrätt

Vill du veta mer? Se informationsblad:  FMU_infoblad_A4_2019
Kontakta Ewa-Marie Siwerson 
Tel: 040-665 72 68