Välbesökt 20-årsfirande med både bakåt- och framåtblickar

2020 fyllde CFFF 20 år. Det gick inte att fira då, av anledningar som vi alla känner till. Men den 19 maj 2022 blev det till sist möjligt att samlas för att fira, se tillbaka på de 20 (eller 22!) år som gått och även blicka framåt. 

Firandet ägde rum på High Court i Malmö och ett 70-tal personer hade kommit för att uppmärksamma jubilaren. Förmiddagens inleddes med att Karin Staffansson Pauli (utvecklingsledare för CFFF) och Stefan Olander (docent LTH och ledamot i CFFF:s styrelse) tillsammans beskrev hur föreningen en gång startades och vad som hänt sedan dess inom föreningen, fastighetsbranschen och de båda lärosätena, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Stefan Olander & Karin Staffansson Pauli

Något CFFF arbetat med sedan start är att dels gynna och inspirera till mer forskning inom fastighetsområdet, dels att skapa sammanhang och miljöer där akademin och branschen kan mötas. Förhoppningen är att nya idéer ska kunna födas här, som på sikt kan leda till forskning. Både Karin och Stefan berättade om flera pågående forskningsprojekt och även om nyligen insända forskningsansökningar.

Karin gav oss också en snabb bild av hur könsfördelningen inom branschen förändrats under de senaste två decennierna. Vid CFFF:s allra första årsstämma, våren 2000, var 25 procent av deltagarna kvinnor och 75 procent var män. 

– Det kan jämföras med en rapport från Albright från 2019, där de fastställde att fastighetsbranschen blivit den första jämställda branschen på Stockholmsbörsen. Antalet kvinnliga vd:ar i kommunala och kommersiella fastighetsbolag har också ökat från 2001 till 2022, framför allt på den kommersiella sidan där det inte fanns några kvinnliga vd:ar alls 2001, medan 37procent av bolagen hade en kvinnlig vd 2022, sa Karin Staffansson Pauli.

Viktig samhällsaktör
Innan Karin lämnade över till paneldebatten sammanfattade hon de senaste tjugo åren i branschen så här:

– Vi har gått från att se fastigheter som en teknisk produkt till att i dag se den som en byggnad i en servicebransch. Fastighetsbranschen ses i dag som en viktig samhällsaktör och de frågor som vi har att hantera är alltmer komplexa. Våra utmaningar framåt handlar om hållbarhet, digitalisering och att hitta rätt kompetens till branschens tjänster. 

Därefter tog Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i CFFF:s styrelse) till orda, som moderator för en paneldebatt om branschens utveckling under de senaste 20 åren. I panelen hörde vi: Magnus Skiöld, styrelseordförande Granitor Properties, Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna, Owe Nordqvist, vd Förvaltarforum, Anna Stenkil, regionchef Vasakronan och Jarl Olsson, Catella.

Magnus Skiöld, Susanne Richardsson, Owe Nordqvist, Anna Stenkil, Jarl Olsson & Lotta Strömgren Jönsson

Ökad komplexitet
Frågorna som diskuterades handlade bland annat om branschens kundinriktning, om digitaliseringens för- och nackdelar, om samverkan, den tekniska utvecklingen, om hållbarhet och om branschens ökade komplexitet. 

Hur vår arbetsmiljö förändrats och hur den påverkats av pandemin var en av frågorna. Här några av rösterna och åsikterna:

– Vi är många som har arbetat hemma under pandemin och insett vikten av att få arbeta ostört, åtminstone delar av dagen. Därför tror jag att framtidens kontor måste bestå av fler ytor för koncentrerat eget arbete. De behöver självklart kompletteras med attraktiva gemensamma ytor, för möten och umgänge med kollegorna. Jag tror att framtidens kontor kommer att vara alltmer varumärkesbyggande och användas för att attrahera ny personal, sa Magnus Skiöld.

Kontoret som mötesplats
– Jag håller med dig, men inte helt och hållet! Jag tror absolut att vi behöver fler rum för enskilt och ostört arbete. Men de rummen behövs också för att kunna gå undan och delta i ett digitalt möte. Utöver det tror jag att både dagens och framtidens kontor mer och mer kommer att få prägeln av mötesplats, som kontrast till hemarbetet och det enskilda arbetet, sa Anna Stenkil.

Att frågan om hållbarhet har ökat och att allt fler bolag numera arbetar med bosociala frågor, inte bara de kommunägda bolagen, diskuterades också. 

– Jag tror att det i dag finns en allt större förståelse för vad som skapar nytta, värde och attraktivitet för staden, området och inom social hållbarhet. Även privata aktörer tar stort socialt ansvar i dag, vilket är en stor skillnad jämfört med för 20 år sedan, sa Susanne Rikardsson.

– Min bild är att många av de mindre privata fastighetsbolagen har försvunnit under de senaste åren. Spaningen framåt är att fler privata bolag kommer att lämna branschen och att koncentrationen av de större bolagen kommer att bli allt tydligare, sa Jarl Olsson.

Ledarskap och kompetensbrist
Lotta Strömgren Jönsson frågade avslutningsvis vad paneldeltagarna trodde att en motsvarande panel skulle diskutera om 20 år.

– Jag tror att ledarskap och kompetensbrist är de frågor vi kommer att brottas med framåt. Det händer så mycket nu och allt blir mer och mer komplext. Det här ser vi redan och det kommer att öka, sa Susanne Rikardsson.

– Jag håller med. Jag tror absolut att kompetens och ledarskap är de frågor som kommer att vara avgörande framåt. Vi behöver chefer som både vågar flytta på människor och vågar lyfta in killen med keps från gatan, sa Owe Nordqvist.

Därefter avrundades mötet av med en god lunch, innan vi alla gav oss ut i den sommarvarma vårdagen.

/Lotta Solding