Väldigt intressant att få nya infallsvinklar

Ett drygt halvår har gått sedan CFFF delade ut 2018 års mentorsstipendium till Anna Bernstad Saraiva. Hon är projektledare i miljöutveckling på MKB och mycket nöjd över möjligheten att få reflektera över sin arbetsroll tillsammans med sin mentor.

Annas arbetsuppgifter går ut på att minska MKB:s, hyresgästernas och i förlängningen Malmös miljöpåverkan. Hon arbetar med allt från nybyggnation och materialval till utemiljöer i befintligt bestånd och kundernas mobilitet. Det sistnämnda kan bland annat handla om att se till att fler laddstolpar installeras eller att erbjuda bil- och cykelpooler till de boende.

– Jag vill få mina kollegor att reflektera över hur vi både bygger på ett miljösmart sätt och bygger in ett miljösmart beteende. Hur kan vi till exempel få våra hyresgäster att enklare kunna välja förnybar el, från bland annat solceller? Vårt motto är att det ska vara lätt att göra rätt, säger hon.

Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB

Hur har tiden som stipendiat varit?
– Jag har träffat min mentor vid ett antal tillfällen och vi har pratat brett om hur min utveckling ser ut, om fastighets- och miljöbranscherna samt om tänkbara vägar framåt. Det har varit väldigt intressant att få nya infallsvinklar och förhållningssätt, säger Anna.

Vad tycker du om mötena med mentorn?
– Vi har haft jätteroliga samtal. Så otroligt förmånligt att på arbetstid få bolla tankar och idéer om framtiden och olika branschutsikter!

Har du haft nytta av samtalen?
– Ja, men det har jag faktiskt. I mitt arbete handlar det ofta om att identifiera nyckelpersoner och om att genomföra förankringsarbete. Det är sådant vi pratat om och som jag har haft med mig.

Vad har varit det bästa?
– Att få tid att reflektera över min egen roll och funktion på arbetet har varit det bästa. Att få relevanta frågor att fundera över och svara på; det är sällan man tar sig den tiden annars.

/Lotta Solding