Våren 2018

Vårens frukostmöten äger rum den 15 februari och den 22 mars. Årsmötet med paneldebatt äger rum den 3 maj kl. 11-13.