Varvsstaden i Malmö – stadsdelen som lyfter arvet efter varvet

På Kockums gamla industriområde utvecklas sedan några år en stor och hållbar stadsdel. Via återbruk ska material från de gamla byggnaderna få nytt liv i områdets olika projekt. På CFFF:s frukostmöte den 17 februari berättade Pia Andersson och Hanne Birk från Varvsstaden AB om satsningen.

Vd Pia Andersson inledde med en snabb tillbakablick till den mycket tuffa arbetsmiljö som Kockumsområdet en gång utgjorde för tusentals varvsarbetare. På detta 180 000 kvadratmeter stora område utvecklar nu Varvsstaden AB en helt ny stadsdel. 

Därefter tog utvecklingschef Hanne Birk vid och gav oss en målande bild av det nya området.

– Vi vill jobba vidare och förvalta det arv som finns. Genom att undersöka dagens kontext och samtidigt utgå från historien och hur området utvecklats vill vi skapa världens mest spännande stadsdel. Det ska vara en levande stadsdel med människan i centrum, där man ska känna att man är på ett gammalt varv. Vi vill överföra områdets gamla identitet till det nya, sa hon.

Fyra hållbarhetsperspektiv

Hanne Birk berättade också att de arbetar med hållbarhet ur fyra perspektiv: social, miljömässig, estetisk och ekonomisk hållbarhet. Varvsstaden vill arbeta cirkulärt och ser avfall som en resurs.

– När vi till exempel sanerar lokaler och mark funderar vi över hur vi kan använda de massor och material som blir över. Vi arbetar cirkulärt både när vi designar, river och bygger. Vi arbetar med återbruk och har utvecklat en materialbank, som bidrar till att skapa områdets identitet. Hittills har vi har bland annat renoverat lampor, dörrar och fönster samt återbrukat stora mängder tegel, sa Hanne Birk.

Hanne visade sedan en skiss över den nya stadsdelen, där vi fick en överblick över områdets olika delar samt fick veta hur långt de kommit hittills och vad som återstår. Via två nya broar och en kajpromenad på en kilometer kommer Varvsstaden att öppnas upp området och länka ihop det med centrala Malmö.

Livet mellan husen

– Vi lägger stor vikt vid att utveckla livet mellan husen. Vi vill ta vara på mellanrummen och skapa ett bra samspel mellan bebyggelsen och människorna. Vi vill också ha ett samspel mellan gammalt och nytt, bland annat för att påminna om att här förut har funnits en industri, sa Hanne Birk.

Frukostmötet avslutades med en mängd frågor som bland annat handlade om upphandling av entreprenörer, forskning av det pågående arbetet, transporter, hyror, detaljplaner och havsnivåer. Intresset för området verkade vara stort och vi lär med stor sannolikhet höra mer om Varvsstaden framöver.

Fakta
Varvsstaden AB ägs av bolaget Fastighets AB Centur, som i sin tur till lika delar ägs av bolagen Balder och Peab. Balder kommer att förvalta områdets kommersiella fastigheter medan Peab utvecklar och bygger området. Pia Andersson är bolagets vd, Hanne Birk dess utvecklingschef. Varvsstaden kommer att bli en levande stadsdel och bestå av bland annat bostäder, förskolor, skolor, kontor, parker och stråk. 

Läs mer på Varvsstadens hemsida.

Här kan du läsa mer om deras materialbank.

/Lotta Solding