Vilka spår sätter pandemin på fastighetsbranschen?

Hemarbete och distansundervisning via digitala verktyg, tomma köpcentrum och en ökad näthandel. Det är några av pandemins effekter så här långt, men vilka förändringar kommer att bestå och hur påverkas fastighetsbranschen? På CFFF:s frukostmöte den 21 maj svarade tre fastighetsaktörers på den frågan.

De som gav oss sina framtidsspaningar på frukostmötet var Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs och Jesper Örtengren, affärsutvecklare handel på Vasakronan.

Johanna Frelin, vd Riksbyggen

Johanna Frelin inledde med att berätta om en undersökning de gjort bland 500 av sina boende. Två saker som många av de hemarbetande efterfrågade var gym i huset och bra bredband. 
– Vi konstaterar att hemmet blivit allt viktigare och vi tror att det kommer att fortsätta vara ett viktigt nav. Kanske kommer bostadsrättsföreningar att fungera som paketombud framöver? Kanske kommer vi även att skapa gemensamma kontorsytor i våra bostadsrättsföreningar, sa Johanna Frelin.

Knuff framåt
Johanna Frelin menade också att många av de tankar och idéer som kommit fram under pandemin funnits inom Riksbyggen en tid, men att de nu fått en knuff framåt.
– Vi diskuterar bland annat att skapa lägenheter med flexibla väggar; för att göra det möjligt att skapa ett hemmakontor eller ett extra rum vid behov. Pandemin har också lärt oss att fritid och jobb allt mer flyter ihop Det gör att hemmet och våra bostadsrättsföreningar måste vara mer flexibla och ha fler funktioner än de har i dag. Vi ser också en trend av att flytta ut från stadskärnorna. Allt fler efterfrågar närhet till bra utemiljöer, natur och lokaltrafik, sa Johanna Frelin.

Ulrika Hallengren från Wihlborgs delade Johannas Frelins lägesbild.

Flexibelt arbetssätt
– Ett flexibelt arbetssätt är absolut här för att stanna. Men vi behöver också social interaktion. Frågan är hur vi ska bibehålla vår utvecklingstakt framåt och vad vi ska erbjuda våra medarbetare för att få fram kreativitet, sa hon.

Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs

Ulrika Hallengren såg en del utmaningar framåt som arbetsgivare, både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
– Många saknar kontakt och samverkan och vi har definitivt arbetat upp en arbetsmiljöskuld under den här tiden. För dem som är unga, bor ensamma och som ännu inte kommit in i sina yrkesroller så är det extra tufft att arbeta hemma. Generellt skulle jag ändå säga att produktiviteten har varit hög, men på bekostnad av effektivitet och kreativitet. Framåt behöver vi hitta metoder för att kunna kombinera olika metoder för arbete, sa hon. 

Hur den fortsatta önskan om att kunna arbeta hemma påverkar våra kontorsytor var en annan fråga Ulrika Hallgengren reflekterade över. Hon menade att det går att argumentera för både ökad och minskad kontorsyta. Kanske ska vi rent av återgå till att erbjuda enskilda arbetsrum? 

Hemlika kontor?
– Hur formar och planerar vi för morgondagens kreativa arbetsplats? Kommer våra kontor att framåt bli mer hemlika, kommer vi att ha mer grönska på kontoret? Och hur bibehåller och utvecklar vi företagets kultur när vi inte ses lika mycket, avslutade hon.

Sist ut denna morgon var Jesper Örtengren, affärsutvecklare på Vasakronan. Även han menade att mycket av de tankar som funnit på Vasakronan under en tid ställts på sin spets och blivit än mer aktuella under pandemin.
– Vi behöver vara mycket mer flexibla och lyssna mer på marknaden. För oss har det handlat om att vi själva tagit lite mer befäl över vissa typer av lokaler. Vi tycker också att det viktigt att skapa relevans och att skapa attraktiva ytor i staden. Jag tror mycket på det fysiska mötet och den fysiska platsen, inledde han.

Utveckling av citymiljöer
Jesper Örtengren menade att kampen om vart man åker för att handla kommer att hårdna. Platsrelevans var ett ord han återkom till och han berättade att Vasakronan arbetat fram strategier och koncept för utveckling av citymiljöer där man vill vara. Han beskrev också några av de nya koncept de arbetat fram, varav ett är det de kallar Urban marknadsplats.

Jesper Örtengren, Affärsutvecklare Vasakronan

– På Södertull i Malmö har vi skapat Beyond Us, som är lite som ett varuhus. Här ryms en workspace, paketutlämning, ett café och en bar samt möjligheter att arrangera events och att exponera olika varumärken under olika lång tid. Allt under samma tak. Vi har även skapat ett koncept som vi kallar Open spot, som är vad vi kallar Pop Up 3.0. Det är både en fysisk och en digital kanal för bland annat events. Lokalen kan hyras från en vecka men även under lite längre tider, avslutade Jesper Örtengren.