Vinnare av stipendium för bästa examensarbeten 2014 på Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola

På CFFF:s frukostmöte i november delades årets stipendier ut för bästa examensarbeten under 2014 på Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola. Det var två gedigna uppsatser som prisades och stolta mottagare presenterade kort sina arbeten.

Stipendium för bästa examensarbete 2014 på Malmö Högskola:

Helena Larsson för sin uppsats :
“Fastighetsägarens ekonomiska incitament till att investera i solceller – utifrån två tänkbara framtida scenarier”

Stipendium för bästa examensarbete 2014 vid Lunds Tekniska Högskola:

Hanna Sernbo och Sara Liljenberg för sin uppsats:
“Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem”

Ba?sta examensarbete 2014 MaH Helena Larsson

Helena Larsson

Ba?sta examensarbete LTH 2014

Sara Liljenberg och Hanna Sernbo