Vinnarna av Real Estate Awards 2016

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award delades ut i sin nya utformning i samband med onsdagens konferens Real Estate Øresund i Malmö. Bakom Real Estate Øresund Award står:  Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF), Fastighetsägarna och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Real Estate Award 2016

Representanter för vinnarna, från vänster: Wihlborgs fastigheters vd Anders Jarl, Reteam Groups vd Kathrine Heiberg samt Trianons vd Olof Andersson. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Real Estate Øresund Awards jury består av: Susanne Rickardsson (vd Fastighetsägarna Syd), Klas Johansson  (Fastighetsdirektör Malmö stad) och Lotta Strömgren Jönsson (YCAP AB, ordförande CFFF)

Årets fastighetsföretag 2016 är: Wihlborgs Fastigheter AB
Fastighetsföretagande handlar i mångt och mycket om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar ofta tålmodig, i det tysta, och mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel men med stor målmedvetenhet och uthållighet. Med detta pris vill vi premiera ett fastighetföretagande som arbetar långsiktigt hållbart, vare sig detta handlar om hållbarhet ur ekonomisk, miljömässigt eller socialt perspektiv. En uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Motivering:
Årets Fastighetsföretag har under en lång rad år framgångsrikt tagit stort ansvar för att sätta Öresundsregionen på kartan. Bland annat genom att locka ett flertal huvudkontor att placera sig i regionen som helhet och i Malmö som synnerhet. I hård konkurrens har de under den senaste 10-årsperioden landat en imponerande volym hyreskontrakt. Vid sidan om de stora rubrikerna arbetar företaget träget och tålmodigt med att stärka relationen till sina hyresgäster genom ett professionellt bemötande på alla positioner i företaget.

Företaget visar på synnerligen god lönsamhet, i både löpande resultat och värdetillväxt. En god och trygg ekonomi som utgör grunden för modet att ta stort ansvar i sitt affärsagerande. Företaget är en synnerligen god ambassadör såväl för vår bransch som för vår region.

Årets Nytänkare 2016 är: Fastighets AB Trianon
En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att på olika sätt agera gränsöverskridande och på det sättet bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på gamla kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Kort sagt handlar detta om en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Motivering;
Årets Nytänkare har visat på ett stort mod och stor vilja att förändra. En vilja att revidera flera av branschens vedertagna sanningar om vad som går att göra och vad som är lönsamt – och inte. Denne nytänkares förändringsarbete bedrivs inte genom enstaka punktinsatser utan genom ett brett spektra av åtgärder kombinerat med en genuin vilja att förflytta positioner, för alltid.

Exempel på viljan att pröva nytt och utmana är många och spänner från socialt ansvarstagande i upphandling, till att aktivt verka för de boendes inflytande och social samverkan, till modet att bygga nytt och prova olika ägarformer i områden där andra ifrågasätter lönsamheten. Alla åtgärder utförs i en samtidig  övertygelse om att  social och miljömässig hållbarhet går hand i hand med ett gott ekonomiskt resultat.

Årets Fastighetspartner 2016 är: Reteam Group AB
Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt ge råd och bistå sin uppdragsgivare i dennes verksamhet. En partner är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som varit nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap, kompetens men också ett mod att förbli oberoende och att stå kvar när det blåser. Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till sina uppdragsgivares framgång och resultat!

Motivering:
I ett segment där kundernas kunder är skoningslösa i sin jakt på nya upplevelser ställs fastighetsägarna inför krav på ständig förnyelse för överlevnad. Då representerar Årets Fastighetspartner den erfarenhet och kompetens som krävs och har därigenom bidragit till framgång och tydliga resultat för sina uppdragsgivare. 

Denne partner har bidragit till utveckling och omvandling av en mängd handelsområden med en imponerande lång uppdragsgivarlista. På uppdrag av kommuner och organsationer är de aktiva i ett flertal stadsutvecklingsprojekt i syfte att vitalisera innerstaden för att möta konkurrensen från den externa handeln. Inget är för stort eller för litet för denna partner som dessutom är ett gott exempel på att det går att arbeta framgångsrikt på båda sidor om sundet.

Glöm inte CFFF:s frukostmöte den 10 februari. Du kan anmäla dig på denna länk.
Peter Palm