Workshop 26 oktober: Bottenvåningarnas roll för utvecklingen av socialt hållbara stadsdelar

Varmt välkommen till en utforskande kunskapsresa om hur vi kan arbeta med bottenvåningarna i fastigheter för att skapa socialt hållbara kvarter och områden. Idag ser vi samhällsservice, ideella verksamheter, kultur och idrott bedriva verksamheter där vi förr förväntade oss att se butiker. Mixen av hyresgäster i bottenvåningarna är viktig och det krävs aktiva handlingar och dialoger mellan olika parter, så som fastighetsägare, kommun och hyresgäster för att skapa en levande stad.

Den 26 oktober kl 12.30-15.00 (lunchen serveras från kl. 12.00) bjuder vi in en mix av relevanta aktörer till en workshop på Mitt Möllan (Claesgatan 8, Malmö) med syftet att identifiera:

  • Utmaningar och möjligheter med att använda bottenvåningarna för olika typer av aktiviteter 
  • Exempel på vad som kan vara en bra mix och varför
  • Nya sätt att arbeta på för att uppnå en mer socialt hållbar kvarters- och områdesutveckling

Anmäl dig senast 19 oktober i formuläret nedan.     Vid frågor kontakta caroline.wigren@mau.se

    Varmt välkommen!