Ett val han inte ångrat

En akademisk karriär var långt ifrån självklar för Stefan Olander. Tillfälligheter och knuffar i rätt riktning fick honom in på banan och dag trivs han som docent på Lunds Tekniska Högskola, på avdelningen för Byggproduktion. En av hans drivkrafter är att skapa ett ökat intresse för forskning inom fastighetsbranschen.

– Jag önskar att fastighetsbranschen skulle intressera sig mer för forskning, till exempel via forskningsfinansiering. På entreprenad- och byggsidan finns en del forskning som finansieras med stöd från branschen, men det finns i princip ingen motsvarighet på fastighetssidan. Jag tycker att det vore bra om vi hade en forskningsfond på nationell nivå, som kunde finansiera fastighetsrelaterad forskning. Det hade stärkt denna typ av forskning, säger Stefan Olander och förtydligar:

– Om fastighetsägare vill ha mer forskning kan de ju gå ihop och agera! För om vi inte forskar så skapas det inga platser för nya doktorander. Och om vi inte har några doktorander så har vi inga lärare för de nya studenterna och därmed inte heller någon kompetensförsörjning för branschen.

Stefan Olander,
docent LTH

Att Stefan Olander, son till en byggare, ens skulle välja att studera och dessutom bli forskare på LTH, var inget han såg framför sig. Efter studenten på Bygg-gymnasiet på Pauliskolan i Malmö hade han ingen tanke på att studera, utan ville bara arbeta. Men byggbranschen var inne i en djup lågkonjunktur i början av 1990-talet och jobben var få. Efter militärtjänsten gjorde Stefan Högskoleprovet och sökte och kom in på Väg- och vatten, en av ingenjörsutbildningarna på LTH.

Slump eller lyckliga omständigheter
– Att jag hamnade här var lite av en slump eller lyckliga omständigheter. Studierna flöt på bra och efter fyra och ett halvt år, exklusive en termins avbrott för att jobba med ett vägarbete, tog jag min examen med inriktning byggproduktion och förvaltning, berättar Stefan Olander.

Efter civilingenjörsexamen, 1999, var det en professor som frågade om han var intresserad av att doktorera, men Stefan ville än en gång ”bara jobba”. Han var den första i släkten att ens läsa på universitet och såg inte en akademisk karriär framför sig.

Stefan Olander fortsatte dock att undervisa ingenjörsstudenter och blev kvar på LTH. Han diskuterade en del med andra forskarstudenter och professorn gav inte upp hoppet om att Stefan skulle ändra sig. Efter två år hade nämnde professor, Bengt Hansson, sökt och fått pengar för ett forskningsprojekt, med plats för Stefan.

Forskning om avslutade byggprojekt
– 2001 började jag mina doktorandstudier, med fokus på varför vissa byggprojekt stoppas eller avbryts. Hur hanteras olika intressenter under ett byggprojekt och varför blir det problem med vissa intressentgrupper? Det var några av frågorna vi ställde oss. Jag och en kollega i sociologi följde fyra fallstudier, där mitt fokus var projektledning och hennes makt och demokrati, säger Stefan Olander.

2003 hade han kommit halvvägs, och tog en licentiatexamen. Då sökte han några jobb och ställde sig en sista gång aktivt frågan om han ville satsa på en akademisk karriär eller inte. Han valde att fortsätta inom akademin och är nöjd med sitt val:

– Jag ser det som jag gör här som ett jobb. Och då menar jag ett jobb på bästa sätt; ett jobb som man är intresserad av. Det var egentligen inget svårt val, det kändes bra och sedan dess har jag gått ”all in”, säger Stefan.

Hantera olika intressenter
Hans doktorsavhandling blev klar 2006 och handlade om hur de som ansvarar för byggprojektledning kan hantera olika intressenter så smidigt som möjligt via olika val. Stefan tog bland annat fram en modell för intressentanalys.

Efter disputationen har Stefan Olander fortsatt dela sin tid mellan forskning och undervisning. Att undervisa har alltid legat honom varmt och hjärtat. Det var hans första uppdrag på LTH och är inget han vill släppa taget om.

– Undervisning och forskning befruktar varandra. Jag vill verkligen ha både och. I min undervisning har jag stor nytta av forskningen. Vår bransch förändras mycket och att forska ger mig en chans att hålla mig à jour. Min undervisning ska spegla min forskning så långt det går, för att jag ska bli både en bättre lärare och forskare, förklarar han.

Samarbete med näringslivet
Stefan Olander ser CFFF som en bra möjlighet att ha ett nära samarbete med fastighetsbranschen. Här får han regelbundet möjlighet att diskutera möjliga samarbeten, både mellan Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola och med branschen.

Bland de forskningsmiljöer han varit involverade i de senaste åren kan nämnas PROCSIBE, som handlar om upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande. Stefan har också varit involverad i SIREN, ett projekt som handlar om hållbara renoveringar. 2013 – 2015 var han dessutom koordinator för Sveriges Bygguniversitet, ett uppdrag och en miljö han uppskattade samt ett nätverk han fortfarande har god nytta av.

Full rulle med andra ord. Många engagemang, undervisning och flera parallella forskningsprojekt.

Vad driver dig framåt som forskare?
– Nyfikenheten är min drivkraft och att jag hela tiden får möjlighet att utvecklas. Jag stagnerar aldrig och det tycker jag om. Samma sak gäller för undervisningen: varje kurstillfälle är unikt och alltid utvecklande. Jag lär mig hela tiden nytt och får nya perspektiv, avslutar Stefan Olander.

/Lotta Solding