Stipendie examensarbete 2017

Stipendium och diplom för bästa kandidatuppsats vid Malmö universitet gick till Elof Albrektsson och Per Helsingen för uppsatsen ”Informationshantering i fastighetsbranschen – incitament och hinder för en mer digitaliserad förvaltning”. Bästa masteruppsats på LTH erhöll Andrea Josefsson och Amanda Utter för sin uppsats ”Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar – Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv” .