Frukostmöte 12 oktober – Tema bostäder

Hur har den svenska bostadspolitiken vuxit fram, utvecklats över tid och vilka nutida utmaningar står den inför? Martin Grander, Malmö universitet, presenterar boken ”Bostadsfrågan som politik och intressekamp” (Égalité förlag, 2023) skriven tillsammans med Bo Bengtsson vid Uppsala universitet.

Martin Grander och Caroline Wigren berättar också om sitt nya forskningsprojekt om socialt hållbar bostadsförsörjning som är finansierat av Formas. Projektet ska under tre år undersöka olika bostadsaktörers handlingsutrymme och innovationsförmåga för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning enligt ett holistiskt perspektiv.

Under frukostmötet delats 2023 års mentorstipendium ut till Elin Sönnerdahl, HSB Malmö.

Datum: 12 oktober
Tid: kl 8.00 – 9.00, lättare frukost serveras från 7.45
Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1, Niagara NIA606, sjätte våningen hiss A

Varmt välkomna!

Karin Staffansson Pauli, utvecklingsledare CFFF

Kontakt:
Martin Grander, biträdande lektor, Malmö universitet
Caroline Wigren Kristoferson, professor, Malmö universitet