”I stället för att bygga nytt behöver vi i högre grad behålla vårt byggnadsbestånd”

Hur kan kulturvården bli bättre på att bidra till minskad klimatpåverkan i byggnader? Det är en av frågorna som Anna Donarelli ställer sig inom forskarskolan ASSURE, där hon är en av tio doktorander.

– Jag tror att kulturvården kan bidra till byggbranschens strävan efter att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt behövs ny kunskap i kulturvårdsbranschen och i stället för att söka målkonflikter behöver vi bli bättre på att samarbeta. Jag tror också att kulturvården behöver utmanas i sina principer, vi behöver öppna upp för större förståelse, säger hon.

Anna Donarellis synpunkter är inte tagna ur luften. Som utbildad byggnadsantikvarie arbetar hon sedan 2018 på Riksantikvarieämbetet på Gotland, där hon också bor. Inom myndigheten har hon bland annat arbetat med frågor som rör klimatanpassning och minskad klimatpåverkan på k-märkta fastigheter.

Anna har också arbetat inom olika forskningsprojekt vid Uppsala universitet/Campus Gotland, om framför allt energianvändning i bebyggelse med kulturvärden.

Våren 2023 såg hon annonsen om forskarskolan ASSURE och blev direkt intresserad.

– Huvudrubriken på det projekt som jag ansökte med var ”Bevarandets dilemma”. Jag är intresserad av varsamhet generellt – att tänka efter mer före och nyttja befintliga kvaliteter i stället för att renovera bort dem. I stället för att bygga nytt behöver vi i högre grad behålla vårt byggnadsbestånd. Hur gör vi det på bästa sätt och hur kan kulturvården bidra och i högre grad integreras i förändringsprocesser?


Vad tycker du om ASSURE?
– Jag är så glad över att jag fått tid att verkligen förstå något mer på djupet, det känns jättelyxigt. Det är också väldigt givande att vara en del en forskarskola. Jag får så många olika perspektiv och nya idéer. Om jag på sikt kan använda min kunskap och sprida den vidare så känns även det väldigt positivt.

Vad tycker du om forskarskolans upplägg?
– Vi har otroligt givande diskussioner och känslan av att vara en del av något där alla är med och bidrar till en större helhet känns väldigt fin. Skulle jag önska mig något så är det att alla doktorander inom ASSURE kunde träffas oftare.

Berätta kort om din forskning!
– Allt är ju ännu i ett tidigt skede, men min avhandling kommer troligen att få en policyinriktning. Jag funderar på att titta på EU:s energiprestandadirektiv, som snart ska antas och implementeras. Jag är dels intresserad av att se på hur styrmedel implementeras, dels av att få en större förståelse för fastighetsägarperspektivet. Men inget är bestämt ännu, så vi får se hur detta landar.

Vad hoppas du på framåt?
– Jag hoppas kunna bidra till fältet, men i vilken form och varifrån återstår att se. Jag vill gärna återgå till min tjänst på Riksantikvarieämbetet och ta med mig mina nya perspektiv dit. Jag kan också tänka mig att forska vidare. Vi får se. Hittills har jag fått väldigt positiv respons när jag berättar vad jag ägnar mig åt, så det känns som att det finns ett intresse för frågorna. De verkar ligga rätt i tiden!

Fakta
Forskarskolan ASSURE  (Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration) är ett samarbete mellan RISE, Malmö universitet, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola och Uppsala universitet/Campus Gotland samt en rad partner: Framtidskoncernen, Vasakronan, Stena Fastigheter AB, HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter AB, Structor projektledning Malmö AB, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Eurac Research Institute for Renawble Energy, Centrum för Management i Byggsektorn och Centrum för fastighetsföretagande. Satsningen finansieras av Formas.

Här kan du läsa mer på RISES:s hemsida och på Malmö universitets hemsida.

/Lotta Solding