Konferens om fastighetsforskning firar tio år

Den tionde upplagan av Malmö Real Estate Research Conference genomfördes digitalt, den 6–7 maj 2021. Bakom den internationella konferensen står Enheten för fastighetsvetenskap på Malmö universitet. Sedan 2012 har konferensen utvecklats till en etablerad mötesplats för fastighetsrelaterad forskning och utbildning.

För tio år sedan var forskningen inom Enheten för fastighetsvetenskap relativt ny. På initiativ av Stig Westerdahl, den dåvarande enhetschefen och professor i företagsekonomi, arrangerades 2012 en workshop. Detta blev starten till den årligen återkommande forskningskonferensen.

– Vi var ett par nydisputerade och fyra-fem doktorander som, tillsammans med Stig Westerdahl, kände ett behov av ett forum för att träffas och prata om texter. Vi var väl ungefär femton stycken det första året, säger Peter Palm, universitetslektor vid Malmö universitet.

Ambitionen med konferensen, som varit konstant genom åren, handlar om att höja kvaliteten och statusen för fastighetsdisciplinen, göra det möjligt för forskare att utöka sina nätverk och skapa nya samarbeten samt att göra det möjligt att tillsammans ta sig an regionala och internationella utmaningar.

2019 framstår just nu som konferensens höjdpunkt, med drygt 90 deltagare, från en rad länder, främst europeiska. 2020 genomfördes konferensen i ett mindre format, digitalt. Och även i år blev det alltså ett digitalt format, men med fler deltagare och ett större engagemang.

Delta på samma villkor
– Fördelen med det digitala formatet är att flera av dem som inte kunnat delta fysiskt andra år, på grund av ekonomiska skäl eller för att de inte fått något visum, nu kunde delta på samma villkor oss andra. Det kändes positivt. Under pandemin har vi ju fått en större vana av det digitala formatet och mycket funkar bra. Det man saknar är snacket i pauserna med de andra deltagarna, säger Peter Palm.

När Peter ser framåt säger han att han hoppas att konferensen 2022 ska göra det möjligt att mötas fysiskt. Samtidigt vill de öppna upp för att delar av konferensen kan fortsätta att vara digitala. 

50 deltagare
Årets konferens lockade knappt 50 deltagare. 19 presentationer av pågående forskning, om allt från bostadsfrågor till byggteknik och utbildning. Ungefär hälften av dem som presenterade sin forskning kom från Malmö universitet, hälften var externa. 

– Vi är måna om att försöka skapa en positiv stämning på konferensen. Vår utgångspunkt är att försöka få de ”texter” som presenteras bättre, oavsett om det handlar om tidiga skisser eller nästan klara texter. I år kändes det som att vi hade bra diskussioner och jag är nöjd med att den positiva prägel vi velat ha på konferensen fortfarande lever kvar, säger Peter Palm och avslutar:

– Vi har ju som mål med konferensen att skapa samarbeten. Ska man göra något bra så krävs samarbete, annars blir det inte bra. Vi måste våga gå utanför våra egna organisationer.

Läs mer om Malmö Real Estate Conference här.