Välbesökt forskningskonferens med hållbarhet i fokus

Den 4–5 maj ägde den tolfte upplagan av Malmö Real Estate Research Conference rum, på Malmö universitet. Bland årets teman fanns hållbarhet och ”prop tech”. Huvudtalaren Ulla Janson från LTH öppnade konferensen genom att prata om vägen mot en mer cirkulär byggnadssektor.

– Intresset för konferensen har varit stort och vi har aldrig förut haft så här många deltagare. Det känns som att det finns ett uppdämt behov av att träffas och prata efter pandemin. I år fokuserade vi bland annat på olika perspektiv av hållbarhet, som ju är en av våra mest överhängande frågor. Att diskutera återbruk och hur vi ska bli bättre på att ställa om de fastigheter som redan är byggda är angelägna frågor, säger Peter Palm, docent vid Malmö universitet och ansvarig för konferensen.

Inom hållbarhetstemat rymdes också diskussioner om hur utrymmet mellan våra fastigheter ska utformas framåt. Det vill säga frågor som rör social hållbarhet, om hur man skapar ett ”community” och vad dialog har för betydelse för att skapa just detta.

Ett annat tema på konferensen var ”prop tech”, eller Property Technologies. Enkelt uttryckt handlar det om ny teknik och digitalisering av fastigheter.

Rundabordssamtal om prop tech
– De här frågorna rör allt från hårdvara till mjukvara och kan handla till exempel om sensorsystem, digitala nycklar, blockkedjetransaktioner och digitala kontrakt. På konferensen anordnade vi ett rundabordssamtal, där deltagare från bland annat organisationerna Proptech Sweden, Denmark och France deltog. Samtalet genomfördes som ett hybridsamtal och leddes av Damien Nouvel från ESPI Frankrike, vilket fungerade jättebra, säger Peter Palm.

Skapa en mötesplats
Konferensens syfte är att skapa en mötesplats för fastighetsforskning, framför allt nationellt, men även för internationella forskare. Här ska nätverk kunna byggas och diskussioner skapas, som förhoppningsvis ska kunna föra forskningen framåt.

– Nio och årets 42 papers var helt färdiga working papers. Dessa papers får en diskutant, som har läst igenom texten i förväg och samtalar med författaren efter att innehållet presenteras. Övriga paper var alltså inte lika klara, utan antingen på ett idéstadium eller kanske med preliminära resultat. Och det är lite det som är tanken med vår konferens, vi vill att det ska vara låga trösklar för att vara med, säger Peter Palm.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi har lite olika tankar för konferensen framåt. Det känns som att vi börjar närma oss gränsen för hur många deltagare vi klarar av att hantera på egen hand. Fördelen med att inte vara för många deltagare är att vi kan behålla konferensen öppen, informell och gratis. Vi vill gärna ha en trevlig atmosfär! Samtidigt funderar vi på om det är läge att göra konferensen mer professionell. Men med en större konferens följer ökade kostnader och även en viss anonymitet. Det finns för- och nackdelar med båda lösningarna och dessa ska vi nu diskutera igenom, avslutar Peter Palm.

Oavsett format på nästa år konferens så kommer den att äga rum den 18–19 april 2024.

Fakta
Malmö Real Estate Research Conference arrangeras av Malmö universitet, via Institutionen för Urbana studier. Arrangemanget görs tillsammans med Centrum för fastighetsföretagande och Nordic journal of surveying and real estate research. I år hade konferensen cirka 80 deltagare, varav 65 forskare. Deltagarna kom från: Sverige, Norge, Finland, Skottland, Nigeria, Sydafrika, Frankrike, Tyskland och USA. Sju svenska universitet var representerade: Malmö universitet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Jönköping International Business School, Mälardalens universitet samt Mittuniversitetet.