Fokus på forskning: Ungas väg in på bostadsmarknaden

Under Malmö Real Estate Research Conference passade CFFF på att ställa tre korta frågor till några av konferensens forskare. Möt Anna Granath Hansson.

 Vad handlar din forskning om?
– Jag forskar om ökat bostadsutbud för hushåll med lägre inkomster. Hösten 2017 la jag fram min doktorsavhandling vid KTH, där jag jämförde Sverige och Tyskland när det gäller vilka insatser som gjorts för att stimulera bostadsbyggande för just den målgruppen. I mitt nya forskningsprojekt tittar jag på vilka strategier kommuner har för att möta hushåll med lägre inkomster och hur dessa strategier skulle kunna utvecklas. Många kommuner har just unga i fokus i sina bostadsförsörjningsprogram, men det som sedan görs är ofta ganska begränsat.

Anna Granath Hansson, lektor KTH

– Just nu gör jag en litteraturstudie där jag sammanställer europeisk forskning och policy om ungas väg till ett första eget hem. Jag tittar på ett antal olika länder och boendeformer. Bostadsmarknadens struktur samt religiösa och kulturella mönster påverkar hur ungas bostadssituation ser ut i olika länder. Studien kommer att vara mycket konkret och fokusera på lösningar. Det jag skriver kommer också att utgöra ett introducerande kapitel till ett forskningsprojekt om hur unga påverkas av bostadsmarknaden; ett projekt som finansieras av Forte.

Varför är din forskning viktig?
– Unga människor är ett lands framtid. Om de unga inte kan utnyttja sin fulla potential så innebär det att landets potential suboptimeras. Bostadsfrågan är svårlöst för unga runt om i Europa, så här finns det möjlighet för länderna att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Vad hoppas du kunna uppnå?
– Jag vill ge en realistisk bild av hur det ser ut i dag och skapa en större förståelse för de ungas problem. Jag vill också kunna dela upp de unga i olika kategorier, så att vi kan komma fram till konkreta del-lösningar, för det ser inte likadant ut för alla grupper av unga. Vi behöver få klart för oss vem som drabbas av dagens bostadspolitik, vilka problem vi behöver lösa och hur dessa lösningar kan se ut. Förhoppningen är sedan att andra forskare kan hitta möjligheter till vidareforskning utifrån min breda sammanställning.

Här kan du läsa mer om Anna Granath Hanssons forskning.