Om Malmö Real Estate Research Conference 2018

Den 17-18 maj 2018 arrangerade Malmö universitet för sjunde året i rad Malmö Real Estate Research Conference. 54 forskare från fyra länder möttes för att diskutera aktuell forskning och undervisning inom fastighetsvetenskap, knyta kontakter samt lyssna till en föreläsning och en paneldebatt. Läs mer om konferensen här.

Inledningstalare var Ari Kokko, professor vid Institutionen för International Economics and Management vid Copenhagen Business School, som talade om att det inte vad du gör utan hur du gör det, som avgör hur ditt företag klarar strukturella samhällsförändringar.

CFFF var en av konferensen medfinansiärer och passade på att intervjua några av de deltagande forskarna om deras projekt:

Konferensen avslutades med en paneldebatt med deltagarna Louise Eklund, kommunpolitiker Malmö kommun, Martin Grander, forskare vid Malmö universitet, Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen, Hillevi Larsson, riksdagsledamot socialdemokraterna och Anne-Marie Pålsson, lektor Lunds universitet.