Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 “Innovationer och framtidens fastighetsbransch”

Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 “Innovationer och framtidens fastighetsbransch”

Karin hälsar ”god morgon” i arla morgonstund och informerar om CFFFs verksamhet och dess historik som inleddes i juni år 2000.

Utdelning av stipendier till bästa examensuppsats vid Malmö högskola, MaH, och Lunds tekniska högskola, LTH. Från LTH så var det Alexandra Ivanov och Magdalena Hagbrand , som fick årets stipendium för sin uppsats “Kan vi bygga bostäder i Bullerbyn? – En studie av hur regelverket kring buller påverkar bostadsbyggnation” och från MaH, så var det Linda Westersten som fick stipendium för sin uppsats “Korttidskontrakt i fastighetsbranschen – en studie i handelsfastighetsägares incitament att erbjuda korttidskontrakt”.

Rikard Malmberg presenterar kort Connect Sverige, innan han går vidare till att presentera morgonens första pitchare, Magnus Lindström, från Optifuse. Morgonens andra pitchare är Martin Strandqvist från Compare-IT. Näste man är Carl-Johan Gustafson från Nattaro Labs. Nästa pitchare är Tatyana Kolyaka på Greinon Smart City och sist i denna pitchningsomgång är Jape med Peter Roos som presentatör.

Nästa moment under detta förlängda frukostmöte är Martin Magnusson från NanoLund vid Lunds universitet. NanoLund är ett strategiskt forskningsområde med slogan – at the forefront of nanoscience. NanoLund har antagit ett antal utmaningar för samhällets framtid. Ett av dessa områden är a sustainable society based on renewable society. Nano kan beskrivas som ca 5 atomer i rad eller att barn växer 2nm/s. Fokus i Martins presentation låg på nanotrådarnas fantastiska möjligheter. Kanske ser vi ett Nobelpris till Lund inom överskådlig tid?

Detta var årets sista frukostmöte, men den 15 februari år 2017 är vi igång igen. Varmt välkomna!

CFFF,

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli