Frukostmöte (Fullsatt!): SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH BOSTADSRENOVERING

Välkommen till höstens första frukostmöte med CFFF – som sker i samverkan med institutet för hållbar stadsutveckling, Fastighetsägarna Sofielund och Sustainable Integrated Renovation (SIRen).

Vi kommer att ha diskussioner och samtal inom social hållbarhet kopplat till bostadsrenovering och samhällsutveckling, såsom:

  • Möjligheter och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden
  • Energieffektivisering och Socialt ansvar kopplat till partnerskap
  • Hyresgästens inflytande och utsatthet

Morgonen inleds med ett sedvanligt frukostmöte i Malmö Högskolas lokaler kl 07.30-9.00 på temat “Forskning och praktik kring socialt hållbar stadsutveckling och bostadsrenovering”. Därefter följer en gemensam promenad till Kommendanthuset med fördjupade presentationer och diskussioner. Läs mer om innehållet i det fördjupade programmet här.

Mellan kl 8-9 kommer vi att få lyssna till Gunnar Blomé, tekn dr och universitetslektor vid Malmö högskola samt projektchef på Helsingborgshem, som lyfter fram avgörande frågeställningar för att lyckas utveckla stadsdelar socialt och ekonomiskt hållbart. Vi får också möta Kristina Mjörnell, adjungerad professor i byggnadsfysik vid Lunds Universitet. Kristina är projektledare för en unik nationell forskningsmiljö som förkortas SIRen, Sustainable Integrated Renovation, som är en forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering.

Frukostmötet avslutas med att Mie Jernbeck från Mentor International delar ut CFFFs mentorsstipendium för år 2016.

Datum: måndagen den 12 september 2016

Tid: kl. 08.00, lättare frukost serveras från kl 7.30. (Kl 9.15 startar det fördjupade programmet i Kommendanthuset)

Plats: Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 1, sal A 0606 (Våning 6, välj hissar med stort A, följ lappar med CFFF-loggan på)

Anmälan till frukostmötet är tyvärr stängd eftersom antalet platser är fulltecknade. Men anmäl er gärna till efterföljande diskussioner och samtal på Kommendanthuset som startar klockan 09.15 (ISU).

Varmt välkomna!

Karin Staffansson-Pauli

Utvecklingsledare