Workshop om socialt hållbara renoveringsprocesser

Hur blir renoveringar mer socialt hållbara? Erfarenheter från Malmö och Helsingborg
Välkomna till en heldag där vi diskuterar social hållbarhet inom renoveringsprocesser. Vad har vi lärt oss och hur ser vi till så vi tar tillvara på erfarenheterna?

Syftet med workshopen är dels att diskutera resultat från pågående forskning om renoveringsprocesser, men också att hitta bra former för samarbete mellan universitet och praktik.Worskhopen riktar sig till praktiker från fastighetsbranschen eller annan verksamhet relaterad till bostadsrenoveringar och forskning.

Datum, tid och plats:  2018-09-25 kl. 9-15, Malmö universitet, Niagara. Samling vid receptionen

Preliminärt program

kl. 9-12: Forskning på gång
Presentation av forskningsprojekt, gemensamma med HSB Öresund, Helsingborgshem och Helsingborgs stad. Presentationerna innehåller:

  • Ribershus; renoveringen av en funkisklenod
  • Erfarenheter av dialog och ledarskap under renoveringar
  • Flyttmönster i samband med renoveringar – exit, voice and loyalty

kl. 12-13: Gemensam lunch

kl. 13-15: Hur tar vi nästa steg?
Samarbete mellan akademi och näringsliv och offentliga aktörer är något som ofta efterfrågas, men är svårare att genomföra i praktiken. Hur gör vi forskningen mer relevant för praktiker? Syftet med eftermiddagen är att försöka ta fram exempel på verktyg och arbetsformer som kan fungera som länkar mellan olika aktörer. Forskare presenterar exempel på hur samverkan kan se ut och vi diskuterar bland annat

  • Fallstudier för undervisning och fortbildning
  • Exempel på rapporter som riktar sig till omgivande samhället

Registrering
Vi bjuder på fika och lunch till alla anmälda. Anmäl dig HÄR senast den 15 september.
För frågor kontakta Ju Liu (ju.liu@mau.se) eller Helena Bohman (helena.bohman@mau.se)

Arrangör: Enheten för Fastighetsvetenskap, Urbana Studier, Malmö Universitet